Výzkumné týmy

Zde naleznete přehled pracovníků zapojených do aktivit obou výzkumných oblastí.