Pro veřejné instituce

Chceme být pro subjekty veřejné správy odborným partnerem s akademickým zázemím s cílem poskytnout jim nástroje a informační oporu na základě vědeckovýzkumného zpracování analytických a metodických podkladů.

Nabízíme městům a obcím možnost kvalifikovaného posouzení jejich záměrů a nabídek od soukromých firem především v oblasti Smart řešení života ve městech a vyhodnocení, zda znamenají přínos pro zkvalitnění jimi provozovaných veřejných služeb.

Zároveň spolupracujeme s institucemi v oblasti vývoje materiálů, viz MATEQ.

Kontaktní osoba pro SMART:
Libor Pacovský: libor.pacovsky(@)ujep.cz

Kontaktní osoby pro MATEQ:
Josef Trögl: josef.trogl(@)ujep.cz
Jan Černý: jan.cerny(@)ujep.cz

Tým SMART
Tým MATEQ