Spolupráce

V rámci probíhajících projektů spolupracujeme s mnoha partnery a neustále hledáme potenciál pro další spolupráci, jak na poli akademickém, institucionálním a firemním.

Aktuálně hledáme partnery pro transfer výsledků výzkumu do praxe, viz. Pro firmy.