Proč?

SMART – MATEQ – UJEP má za cíl:

 • Podílet se na zvyšování životní úrovně v Ústeckém regionu za pomoci společenských a přírodních věd
 • Budovat spolupráci s veřejnou správou, vědeckými pracovišti a firmami v ČR i v zahraničí
 • Zvyšovat podíl aktivit vědy a výzkumu v Ústeckém regionu
 • Posilovat oborové zaměření a zvyšovat výzkumné kapacity UJEP
 • Propojovat vědce v excelentním výzkumu
 • Prezentovat vědce na UJEP a jejich práci
 • Být průvodcem výzkumnými aktivitami na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
 • Ukázat, že ústecká univerzita je rodištěm skvělých nápadů a inovací

Idea spolupráce napříč fakultami naší univerzity vykrystalizovala ve dvě rámcové oblasti výzkumu.

SMART

Smart City – Smart Region – Smart Community

Řeší výzvy v rozvoji společnosti a inovativní řešení společenských změn

Oblasti výzkumu SMART:

 • Management veřejné správy a firem v obcích a regionech
 • Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech
 • Inovace a podnikání
 • Příroda, voda a krajina
 • Socioekonomické problémy společnosti
 MATEQ

Materials and Technologies for the Environment and Quality of Life

Zkoumá a vyvíjí pokročilé materiály a technologie pro ochranu životního prostředí a biomedicínské aplikace

Oblasti výzkumu MATEQ:

 • Nanomateriály pro biomedicínské aplikace
 • Nanomateriály se specifickými funkcemi
 • Nanostrukturované povrchy
 • Nanomateriály pro inovativní sanační technologie
 • Fotoaktivní klastry a materiály pro konverzi energie
 • Molekulové modelování pro design nanostruktur a simulace technologických procesů

 

SMART
MATEQ