SMART publications

Major publications of scientists in the SMART area

Pavel, J., & Slavík, J. (2018). The relationships between competition and effficiency of waste-collection services in the Czech Republic [Online]. Local Government Studies. 44(2), 275-296. https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1411812  IF = 1,440

Rybová, K., Slavík, J., Burcin, B., Soukopová, J.; Kučera, T., & Černíková, A. (2018). Sociodemographic Determinants of Municipal Waste Generation: Case Study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(3), 1884-1891. https://doi.org/10.1007/s10163-018-0734-5 IF = 1.693

Rybová, K., Burcin, B., & Slavík, J. (2018). Spatial and non-spatial analysis of socio-demographic aspects influencing municipal solid waste generation in the Czech Republic. Detritus, 2017(2), 3-7. https://doi.org/10.26403/detritus/2018.2

Syrbe, R. U., Rybová, K.; Bastian, O., Bouhaka, T., Louda, J. (2018). GIS-gestützte Kartierung und Quantifizierung von Ökosystemleistungen. Naturschutz und Landschaftsplanung, 50(1), 5-15. ISSN 0940-6808. (link)

Ortner, A.; Albrecht, J.; Bartel, S.; Hruška, V.; Rybová, K. (2018). Untersuchung der Passfähigkeit der grenzüberschreitenden Achsen in der Euroregion Elbe. Dresden: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. ISBN 978-80-7561-108-6. (link)

Louda, J., Vojáček, Ondřej & Pechholdova, M. & Barták, M. (2018). Effect of Mass Layoffs on Health Insurance Expenditures: the Case of the Ostrava Region. Ekonomie a Management, 21(1), 24-38. https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2018-1-002

Macháč, Jan & Rybova, Kristyna & Louda, Jiri & Dubová, Lenka. (2018). How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec. Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2. https://doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402649

Macháč, J.; Brabec, J. (2018). Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resour Management. 32(4), 1453-1466. ISSN 0920-4741. https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z  IF = 2.848

Květoň, V., & Blažek, J. (2018). Path-development trajectories and barriers perceived by stakeholders in two Central European less developed regions: narrow or broad choice? [Online]. European Planning Studies, 26(10), 2058-2077. https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1509061

Macháč, J., Brabec, J. (2018). Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resour Manage. Vol. 32(4), pp. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z IF: 2.848

Macháč, J., Hartmann, T., Jílková, J. In Press. Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal Of Flood Risk Management, 11(1), 66-75. https://doi.org/10.1111/jfr3.12317 IF = 3.121 

Vojáček, O., Sobotka, L., Macháč, J., Žilka, M. (2018). Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 82(2), pp. 1854–1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119 IF: 8.050

Slavík J., Rybová K. (2017). Ageing population of cities – Implications for circular economy in the Czech Republic. Smart Cities Symposium (SCSP), 1-5. (link)

Slavík J., Rybová K. (2017). The cost of municipal waste and separate collection – Efficient measures how to cut them down. Current trends in public sector research, 371-378. (link)

Macháč, J., Dubová, L., Louda, J. (2017). Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě. Výsledky případových studií z Prahy, Brna a Plzně. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (link)

Slavíková, L. (2016). Effects of government flood expenditures: the problem of crowding-out. Journal of Flood Risk Management. DOI:10.1111/jfr3.12265

Houdek P., Nováková J., Šťastný D. (2016). Ultrasociality: When institutions make a difference. Behavioral and Brain Sciences, 39, 102-104. (link)

Jílková J., Soběhart R., Hájek M. (2016). Analýza a oponentura disponibilních materiálů ÚV k podpoře úkolu jednotné regulace síťových odvětví a zpracování návrhu na prohloubení a doplnění problematiky jednotné regulace síťových odvětví na základě této analýzy. Praha: Úřad vlády České republiky. (link)

Macháč J. Louda J., Dubová L. (2016). Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 1-6. (link)

Slavíková L., Vojáček O., Smejkal T. (2016). Artificial shortage of surface water: how can water demand management mitigate the scarcity problem? Water and Environment Journal, 31(1), 12-19. (link)

Hlaváček, P., Raška, P., Balej, M. (2016). Regeneration projects in Central and East-European post-communist cities: current trends and community needs. Habitat international 56: 31–41. (link)

Jílková J., Siviček T. (2015). Výzkumný atlas Ústecké kraje. Ústecký kraj: Jan Evangelista Purkyně University. (link)

Raška, Pavel, Klimeš, Jan, Dubišar, Jakub. (2015). Using local archive sources to reconstruct historical landslide occurrence in selected urban regions of the Czech Republic: examples from regions with different historical development. Land Degradation and Development, 26(2): 142–157. (link)

Raška, Pavel. (2015). Flood risk perception in Central-Eastern European members states of the EU: A review. Natural Hazards, 79(3): 2163–2179. (link)

SMART
SMART Projects
SMART team