Czech institutions

Ústecký kraj
https://www.kr-ustecky.cz/EN/

Magistrát města Ústí nad Labem
https://www.usti-nad-labem.cz/en/

Ústav anorganické chemie, Řež
https://www.iic.cas.cz/en/?language=en

NanoEnviCz 
http://www.nanoenvicz.cz/en

Agentura regionálního rozvoje v Liberci
http://www.arr-nisa.cz/iware_en/

CADORAN
http://fzp.ujep.cz/Veda/projekty/cadoran/CADORAN-blizsi_informace.pdf

CEBEX
http://cebex.org/home/

Centrum ekonomických a tržních analýz
http://eceta.cz/

CEVRO
http://www.cevroinstitut.cz/

CSCC Czech Smart City Cluster
http://www.czechsmartcitycluster.cz/

ČVUT v Praze
https://www.cvut.cz/

CzechGlobe
http://www.czechglobe.cz/cs

Euroregion Elbe/Labe
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/

ICUK Inovační centrum Ústeckého kraje
http://icuk.cz/

IEEP
http://www.ieep.cz

INESAN
http://www.inesan.eu

Komise RIA
https://ria.vlada.cz/komise

Město Děčín
http://www.decin.cz/

Město Liberec
www.liberec.cz

Národní centrum energetických úspor
http://www.nceu.cz/

Správa železniční dopravní cesty
http://www.szdc.cz/interreg-sn-cz.html

TU Liberec
http://www.tul.cz

Univerzita Karlova
https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Univerzita Palackého Olomouc
https://www.upol.cz

Univerzita Pardubice
https://www.upce.cz

Ústav chemických procesů AV ČR
http://www.icpf.cas.cz

VŠB Ostrava
https://www.vsb.cz/cs

VŠCHT Praha
https://www.vscht.cz

VŠTE České Budějovice
http://www.vstecb.cz/

VUT Brno
https://www.vutbr.cz

Výzkumná infrastruktura RINGEN
https://rin-gen.cz/cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Chomutov
http://www.vurv.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
http://www.zuusti.cz/