Jak se v posledním desetiletí proměnil littering – odhazování odpadků?

Loňský rok byla na FSE UJEP započata studie, která má za cíl na základě terénních šetření zmapovat současnou situaci v litteringu na území ČR.

Studie se zabývá množstvím a materiálovým složením odhozených odpadků, má navrhnout nástroje jak regulovat odpadky a jak předcházet jejich vzniku a také jak sdílet náklady na úklid pohozených odpadků. Materiál zpracovává IEEP na základě zadání od firmy EKO-KOM a měla by probíhat do konce roku 2021.

Informace o studii a litteringu obecně pojednává článek Čistota veřejného prostranství – celorepubliková analýza litteringu, který vyšel v únoru. V textu se dozvíte:

  • Co vše studie zahrnuje (jak se zkoumá, kde se zkoumá)
  • Jak k litteringu přistupují jiné státy (pokuty, prevence, „chytré“ koše, charita, nápravná opatření)
  • Doprovodné nástroje (zpoplaťnování, osvěta apod.)
  • Zástupci měst a obcí se do studie mohou zapojit, například sdílením svých zkušeností na konci článku.

Další článek, který se k výzkumu váže Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým! vysvětluje podrobněji:

  • Definice litteringu
  • Odkazy na další metodiky výzkumu litteringu
  • Složení odpadků v různých lokalitách
  • Další směry výzkumu

Vedení studie za IEEP (FSE UJEP) je v rukách Jana Slavíka.