Co je lepší – TiO2 nebo CeO2?

Hloupá otázka – každý je na něco jiného! Avšak našim kolegům se podařilo vlastnosti obou oxidů spojit. Výsledkem je multifunkční materiál schopný různými mechanismy rozkládat bojové chemické látky a další škodlivé látky. Jeho přípravu a vlastnosti popisuje článek, který vychází v červnovém čísle časopisu Chemical Engineering Journal.

Ing. Karel MazanecVojenského výzkumného ústavu v Brně porovnával veškeré dostupné dekontaminační prostředky používané v armádách NATO. Do srovnávání zařadil oxid ceričitý připravený v laboratořích FŽP UJEP a oxid titaničitý připravený ÚACH Řež. Výsledky byly více než zajímavé. Přestože nemohou být prezentovány v plné šíři, neboť patří mezi utajované skutečnosti, můžeme uvést alespoň stručné shrnutí.

Hodnocení probíhalo v několika kategoriích a první dvě místa vždy obsadil buď oxid ceričitý připravený v Ústí nad Labem, nebo oxid titaničitý připravený v Řeži. Teprve za nimi se umístily ostatní dekontaminační přípravky včetně známého FAST-ACT, na jehož vývoj získala americká firma Nanoscale neskutečné prostředky z nejrůznějších vládních i soukromých zdrojů. TiO2 a CeO2 jsou výsledkem společného výzkumu FŽP UJEP a ÚACH.

Uvádíme odkaz na článek, ve kterém tým autorů představuje materiál schopný rozkládat bojové chemické a další škodlivé látky. Článek vychází v červnovém čísle Chemical Engineering Journal.

Článek: Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs

Tým autorů: Jiří Henych, Martin Šťastný,  Zuzana Němečková, Karel Mazanec, Jakub Tolasz, Martin Kormunda, Jakub Ederer, Pavel Janoš