Behaviorální ekonomie skutečností na UJEP

V kampusu UJEP se v této době dokončuje rekonstrukce a instalace laboratoří, které budou vybaveny nejnovějšími technologiemi pro výzkum lidského rozhodování.

Laboratoře buduje Fakulta sociálně ekonomická. Důvodem k jejich vzniku byla reflexe změn ve výzkumu společenských věd, které se v posledních letech musejí vyrovnávat právě s tzv. behaviorálním obratem, který v mnoha ohledech útočí na samotné paradigma řady společenských věd (historie, politologie, sociologie, ekonomie). Zároveň se aktuálně na FSE UJEP otevírá nový doktorský program „Regulace a behaviorální studia“.

Hlavní proud behaviorálních studií vychází z určitého pojetí tzv. „čisté“ racionality. To znamená, že lidé se rozhodují vždy jen racionálně, mají vždy dostatek informací, plně si uvědomují možné následky. Studenti to pak často vidí skrze různé grafy, křivky, definice a další meta-teorie. Ovšem právě propojení psychologie s dalšími obory v posledních letech stále více ukazuje, jak je tento přístup odtržený od reality, neboť by to vypadalo, že se v našem životě potkáváme spíše jen se samotnými Alberty Einsteiny.

Koordinátor aktivit spojených s laboratořemi (Projekt OPVVV „Centrum regulace a behaviorálních studií“ (REGBE)) dr. Radek Soběhart o behaviorálním výzkumu říká: výzkum ukazuje, že se spíše pohybujeme v komunitách tvořených lidmi, kteří mají blíže spíše k oblíbené postavičce Homera Simpsona. A to vůbec nemyslím pejorativně, v tomto ohledu jsou behaviorální studia morálně neutrálním přístupem, který se snaží společnost a člověka popisovat tak, jaký je, nikoli tak, jaký by měl být. Navíc to odpovídá také aktuálnímu tlaku na veřejnosti na vysoké školy, od nichž očekávají pomoc při řešení komplexních problémů soudobé společnosti. Tady jen říkám, že výzkum budoucnosti musí začít tím, že se budeme mnohem více zabývat sami sebou, teď a tady!

„Laboratoře behaviorálních studií“ (LABS)

Laboratoří pro behaviorální výzkum připravujeme několik. Jedná se o laboratoř behaviorální ekonomie, která se dělí na statickou, jež je vybavena 18 pozicemi pro participanty, a na mobilní, která má podobu atypického návěsu za kamion, kde bude dalších deset míst. Zatímco statickou laboratoří se dnes může pochlubit již několik univerzit v České republice, tak mobilní lab bude mít k dispozici pouze tým na UJEP. Dále budeme mít k dispozici laboratoře vybavené přístroji měřícími tzv. funkce biologické zpětné vazby (biofeedback), eye-trackingu a dalšími neuro-trenažéry. Samozřejmě se vedle toho snažíme ještě zkvalitnit i softwarové vybavení laboratoří, sběr, transfer a archivaci dat a v neposlední řadě také řešíme eticko-metodologické otázky ochrany dat a jejich využívání pro výzkumné účely.

V první řadě budou laboratoře určeny pro budoucí studenty doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“. Vedle nich bychom však rádi zapojili i další výzkumníky na UJEP, kteří chtějí řešit své výzkumné otázky pomocí využití behaviorálních metod. V neposlední řadě bychom také chtěli z našeho behaviorálního přístupu udělat jednu z výzkumných specializací na UJEP, která bude lákat na UJEP také zástupce aplikačního sektoru či veřejné správy.

Text vychází z rozhovoru Jitky Ježkové s koordinátorem aktivit projektu REGBE Radkem Soběhartem, uvedeného v aktuálním čísle univerzitního časopisu SILVERIUS, které je věnováno 30-ti letému výročí vzniku UJEP, rozhovor můžete najít na stránkách č. 16-17. Silverius 4/2020