Jak vidí Smart City děti?

Pojetí Smart City na UJEP představuje komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. Vedle vědeckých aktivit akademiků výjimečně upřeme pozornost ke studentovi z FSE Davidu Kadlecovi a jeho participaci na Minecraft Online Kempu, kde děti vytvářely světy na téma Smart City, Smart Farming.

Podle Davida Kadlece si děti vesměs všechny si představují Smart City i Smart Farming tak, že vše budou dělat roboti, bude se více šetřit planeta, tedy vše pojede na solární pohon, hodně měst bude samo produkovat jídlo pro své občany a zároveň si budou těžit vlastní suroviny. Takže z měst se stanou samostatně fungující jednotky. Děti si také myslí, že ve městech bude vše fungovat automaticky (osvětlení, dveře, přesun surovin z bodu A do bodu B, apod.).

Kempy byly úžasnou možností, jak se dětí zeptat, jak si představují budoucnost měst a farmaření. Děti byly nadšené a projevily zápal a to, jak jim i v tomto věku není jedno, jak bude naše planeta vypadat v budoucnosti. Děti mj. vymýšlely různé elektrárny, osvětlení apod. tak, aby bylo šetrné k životnímu prostředí. Nejenže vytvořily své Minecraft světy, ale zároveň se učily celý projekt plánovat a také jej odprezentovat.

UJEP se tématu Smart City věnuje především prostřednictvím projektu Smart City – Smart Region – Smart Community, který vychází z definice Smart City Evropské komise: „Smart City je místo, kde jsou tradiční sítě a služby poskytovány efektivněji s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jejich obyvatel a firem.“ Základní informace o našem projektu jsou zde. Mezi jeho základní cíle patří přispět k řešení dlouhodobých společenských potřeb obyvatel, zlepšení kvality života a konkurenceschopnosti v ÚK, rozvoj strategické spolupráce s veřejným i soukromým sektorem a dalšími výzkumnými organizacemi.

Pokud Vás zajímají závěrečné prezentace světů z Minecraft Online Kempu, můžete je shlédnout na těchto odkazech:

Na Minecraft Online Kempu, který se konal na podzim minulého roku, tvořily děti z Plzeňského kraje v týmech po dvou až čtyřech svůj online svět prostřednictvím hry Minecraft. Budováním nejen domů, ale i měst, dopravní infrastruktury či farmářské plochy děti potvrdily, že na věku v šikovnosti nezáleží. Budoucnost byla doslova v jejich rukách. Čí představivost by mohla být větší, než právě ta dětská?

David z FSE UJEP v kempu vystupoval jako mentor, tedy „svou“ skupinu dětí vedl a koordinoval, pomáhal jim s příkazy, připravoval s nimi plán a závěrečnou prezentaci a účastníky a jejich rodiče provázel závěrečnou show.

Cílem akce bylo naučit děti využívat 3D souřadnice pro lepší prostorovou vizualizaci, pracovat s logickými obvody pomocí mechanismu Redstone, programovat a automatizovat přes příkaz Command block a nakonec i založit svůj vlastní Minecraft server. Na Minecraft Online Kempu spolupracovala mostecká Bridge Academy z ústeckého kraje a organizován byl firmou Nvias v rámci projektu Plzeňského kraje (Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356).