Zakletý zámek nespí! CPTO nese první ovoce s názvem Iontosorb AMD

Centrum přírodovědeckých a technických oborů (CPTO) UJEP v těchto dnech ze všeho nejvíce připomíná zakletý zámek. Chodby jsou prázdné, z některých kanceláří se ozývají tlumené hlasy akademiků, kteří virtuálně vyučují, konzultují nebo diskutují. Většina místností je však prázdná – jejich obyvatelé přešli na „home office“. Nenechme se ale zmást. Mezi novými zdmi CPTO se dějí věci, co stojí za povšimnutí. V prostorách vyhrazených FŽP vznikla (taky tak trochu „virtuální“) laboratoř speciálních sorbentů. Právě zde v těchto dnech probíhají testy tzv. AMD perlové celulózy, která vstupuje na trh.

Iontosorb AMD

AMD perlová celulóza je výsledkem několikaletého společného vývoje FŽP UJEP a firmy Iontosorb. Jde o speciální sorbent s amidoximovou funkční skupinou, který byl před nedávnem uveden na trh pod značkou Iontosorb AMD. Ve srovnání s jinými sorbenty na bázi perlové celulózy se Iontosorb AMD vyznačuje zcela unikátními vlastnostmi, např. schopností rozkládat organofosaforečné pesticidy.

Iontosorb AMD

Perlová celulóza je tak trochu českou specialitou. Byla vyvinuta již v 70. a 80. letech minulého století na základě původního českého patentu pracovníků AVČR a její výroba byla zavedena v tehdejších Severočeských chemických závodech v Lovosicích. Jde o vynikající materiál vhodný pro získávání cenných látek ve farmacii a dělení složitých směsí biochemii, který je dnes dostupný pod obchodním názvem Perloza, speciální sorbenty na bázi perlové celulózy dodává již od počátku 90. let firma Iontosorb.

Iontosorb je firma, kterou bychom v Americe nazvali „garážovou“ s tím rozdílem, že vývoj sorbentů se neodehrával v garáži, nýbrž v pronajatých nebytových prostorách jednoho z činžáků v Krásném Březně. Zde Oldřich Tokar, majitel a jediný zaměstnanec firmy Iontosorb, který se nechtěl smířit s tím, že Spolchemie opouští výrobu tehdy dosti populárních ionexů, vyvinul celou řadu sorbentů na bázi perlové celulózy, jimiž se proslavil po celém světě.

Obr. Iontosorb logo

To neuniklo pozornosti prof. Janoše, který na FŽP UJEP zkoumal trochu jiné sorbenty určené k likvidaci toxických chemických látek, např. pesticidů. Narazil přitom na disertační práci jednoho čínského studenta z MIT (Massachusetts Institute of Technology), který k likvidaci toxických organofosfátů využil určité deriváty akrylátových polymerů. Prof. Janoš se obrátil na Oldřicha Tokara s dotazem, zda by bylo možné připravit podobný materiál, nikoliv však na bázi syntetických pryskyřic, nýbrž na bázi přírodního (tedy plně obnovitelného) materiálu, jakým je perlová celulóza. Tak začala historie AMD perlové celulózy – Iontosorb AMD.

„O Iontosorb AMD zatím jeví opatrný zájem různá výzkumná pracoviště. Vojáci ve Vojenském výzkumném ústavu v Brně zpočátku nevěřili, že něco takového může fungovat – byli zvyklí spíše na agresivní a páchnoucí odmořovací činidla. Na pohled docela příjemný Iontosorb je překvapil svou schopností rozložit obávaný soman či VX agent během několika minut. Soman a VX agent patří mezi nejnebezpečnější bojové chemické látky, tzv. nervově paralytické organofosfáty“, říká prof. Janoš. „Vzhledem k tomu, že známe dobře mechanismus působení Intosorbu na tyto látky, jak z laboratorního bádání, tak z počítačových simulací, tak jsme přesvědčení, že by si Iontosorb AMD poradil i s pověstným Novičokem, jehož (předpokládaná) struktura je podobná uvedeným látkám.“

Vojáci jsou ovšem opatrní a připravují další testy. Mezitím se v laboratořích FŽP zkoumají další sorbenty na bázi perlové celulózy. Prof. Janoš uzavírá: „Naším cílem je uvést na trh celou rodinu nových nebo inovovaných sorbentů.“

Iontosorb AMD-v02-2003

Univerzita tedy rozhodně nezahálí. Chodby, učebny, laboratoře a posluchárny nyní zejí prázdnotou a výuka je tak náročnější jak pro studenty tak pro vyučující. V rámci výuky je naší mantrou „home office“, avšak v případě výzkumu „home laboratory“ zavedeno naštěstí nebylo. Výzkum poháníme neohroženě dál. Uvedení na trh nového produktu díky jeho testování v laboratořích UJEP vědeckými pracovníky UJEP toho budiž dokladem.

Vybrané odborné publikace prof. Janoše a kolektivu týkající se sorbentů:

 

Projekty MATEQ
Výzkumné týmy MATEQ