Česko po druhé najde nejlepší studenty bojující pro přírodu

Největší talenti mladé generace zabývající se otázkami životního prostředí. Kdo jsou ti, do kterých vkládáme naději, že vyřeší naše environmentální problémy? V rámci Česka budeme mít možnost se s nimi seznámit 3. prosince na velkém finále studentské soutěže Czech Envi Thesis. Představí se v něm 5 nejlepších studentek a studentů, kteří uspěli v konkurenci 62 studentů z 14 univerzit a vysokých škol napříč Českem.

Pět finalistů v něm představí práce z oblasti psychologie chování, obnovitelných zdrojů, sucha, změny klimatu a problematiky šetrného zemědělství v krajině. Dozvíme se v něm např. to, do jaké míry je naše ekologické či neekologické chování ovlivněno nevědomými procesy v našem mozku, zda se nám na střeše vyplatí instalace fotovoltaické elektrárny, zda sucho řeší občané i v malých obcích, zda lze zažalovat stát kvůli řešení změny klimatu, či zda zemědělce v praxi zajímají stromy rostoucí vedle polí.

Soutěž Czech Envi Thesis dává prostor nejlepším studentům již podruhé. „Oproti prvnímu ročníku se počet soutěžících zhruba ztrojnásobil. Potvrzuje se, že mladá generace se o problémy životního prostředí stále více zajímá a chce aktivně přispět k jejich řešení. Odvahu jim dodávají i hnutí a vzory ze zahraničí,“ shrnul letošní rekordní zájem o soutěž organizátor Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Foto 2: Finále loňského ročníku soutěže se konalo na Univerzitě v Ústí nad Labem (autor Czech Envi Thesis 2019)

odborné komisi, která rozhodne o vítězi letošního ročníku, usednou kapacity oboru, jakými jsou například předsedkyně Komise RIA prof. Jiřina Jílková nebo bývalý ministr životního prostředí prof. Bedřich Moldan. Na jednom virtuálním podiu tak bude k vidění „přátelský střet“ těchto dlouhodobě uznávaných hvězd oboru i mladých vědců z řad studentů.

Program:

  • 14:00 Zahájení
  • 14:05 Prezentace finálových prací a jejich diskuse
  • 16:20 Přestávka na odpolední kávu
  • 16:40 Debata Viktorie Tenzerové s finalisty
  • 17:10 Vyhlášení vítězů soutěže

Finalisté mají za sebou mediální školení pod vedením bývalého novináře a televizního reportéra Davida Vaníčka. Jak uvádí Marek Hekrle z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „nestačí být jen dobrý a produkovat excelentní výstupy, je potřeba umět své výsledky prezentovat. Ve spolupráci se společností Vodafone tak i letos bylo pro finalisty připraveno speciální školení koncipované tak, aby každý uměl srozumitelně a názorně představit svou práci i lidem mimo obor.“

Foto 1: Mediální školení finalistů pod vedením Davida Vaníčka_CET_2020 (autor Czech Envi Thesis 2020)

Z loňského ročníku vyšla vítězně Kateřina Tumová, která ve finále, a později také v několika rozhovorech pro média, představila téma znovuvyužívání odpadní vody v domácnostech, což je téma, které je s ohledem na ubývání zdrojů vody stále aktuálnější. Kdo bude její letošní nástupkyní nebo nástupcem a jaké téma vyhraje druhý ročník, uvidíme živě 3. prosince od 14 hodin.

Foto 3: Finalisté loňského ročníku (autor Czech Envi Thesis 2019)

Záštitu soutěži udělili a její podporu opakovaně vyslovili Ministerstvo životního prostředí, Vodafone, Metrostav a Nadační fond Severočeská voda.

Zprávy z loňského ročníku na webu smart-mateq.cz: