Co na nás prozradí odpadky?

Nejlépe o chování domácností vypovídá to, co reálně dělají. Nedílnou součástí života je produkování komunálního odpadu, jehož složení ukrývá nejedno tajemství. Odborníci z FSE UJEP právě jedno rozplétají a jejich snažení přinese informace o tom, jak racionalizovat a optimalizovat odpadové hospodářství, které se dnes transformuje v tzv. „oběhové hospodářství“. V rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community jde o další velmi konkrétní téma, které zapadá do konceptu zvyšování kvality života lidí.

Oběhové hospodářství je „způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku“ (Zpravodajství, Evropský parlament. 11-4-2018). Na tomto odkazu lze najít další informace včetně názorného videa.

V rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community si výzkumní pracovníci FSE vytyčili za cíl vytvořit IT nástroje, které obcím pomohou lépe organizovat odpadové hospodářství v obci (umístění sběrných nádob, frekvenci svozu, velikost nádob, sběrné dvory). Jedině systém, který odpovídá potřebám domácností (bude uživatelsky příjemný), bude jimi také využívaný. Současně takový systém musí splňovat i nákladové kritérium, aby nebyl zbytečně drahý.

Příprava kontejnerů pro rozbory (Jan Slavík)

Vedoucí výzkumné skupiny, Jan Slavík, vysvětluje podstatu získávání dat výzkumu: Abychom toto všechno mohli udělat, potřebujeme nejdřív poznat chování domácností. Podstatou získání dat pro výzkum je rozebírání komunálního odpadu a zjišťování jeho složení prostřednictvím rozborů.  Rozbory dělíme na “velké” a “malé”. Velké rozbory se konají kvartálně (jaro, léto, podzim, zima) na dvou místech na Ústecku (Všebořice a Modlany). Podstata těchto rozborů spočívá v tom, že nám svozové firmy svezou odpad z lokalit, které jsme předvybrali a my následně odpady rozebíráme. Je zřejmé, že chování domácností se liší v závislosti na zástavbě. Na těchto rozborech se podílejí studenti ze všech fakult UJEP; kromě zkušenosti z rozborů mají možnost poznat fungování skládky odpadů, ale také to, že prostředí skládky není tak nechutné a situace s odpady není tak neudržitelná, jak se původně domnívali.

Sítové stoly pro rozbory (oka vel. 4 x 4 cm)

Malé rozbory chceme dělat z konkrétních domácností, u kterých na základě sociologického šetření definujeme socio-demografický status a následně budeme rozebírat odpady, které produkují. Budeme tedy vždy mít vazbu mezi konkrétní domácností a tím, co produkuje. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že tento typ rozborů není obvyklý. Náš výzkum je tedy možné považovat za unikátní, neboť nám poskytne jednoznačnou informaci o tom, jaké faktory ovlivňují produkci odpadu z domácností. Na základě znalosti těchto faktorů a předpokládaném vývoji spotřebního chování domácností můžeme dělat predikce o množství a složení odpadu z domácností a lépe tak plánovat obecní systémy nakládání s odpady vč. kapacit na jejich zpracování.

Jan Slavík

Jedním z výstupů projektu je navrhnout podklad pro obce, jak si vytvořit plán oběhového hospodářství (který zatím není povinný), plán, který jim umožní racionalizovat a optimalizovat jejich odpadové hospodářství – plán, který bude prostý idealistických frází, ale bude obsahovat reálná opatření a nástroje, která obcím umožní zvýšit efektivitu systému (snížit náklady) a optimalizovat zatížení domácnosti. Chceme vyvinout nástroje, které umožní snižovat náklady celého systému (vč. administrativních), a to i s využitím cenového benchmarkingu.

A co na nás tedy odpadky prozradily? První zásadní zjištění odborníků UJEP je obsaženo v článku v časopise Odpady (https://www.odpady-online.cz/).

Článek str. 1 (Text 1/2)
Článek str. 2 (Text 2/2)
Článek str. 3 (Obrazová dokumentace 1/2)
Článek str. 4 (Obrazová dokumentace 2/2)

Vědecké závěry bude možno brzy nalézt v dalších publikacích, o kterých budeme informovat.

Na rozborech spolupracujeme s následujícími subjekty:

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435