StudKon 2020 na UJEP po třetí

Již třetí ročník konference, na které zejména studenti doktorského studia prezentují výsledky své práce a debatují se zkušenými odborníky, se uskutečnil 29. června 2020 na Fakultě životního prostředí UJEP. Stejně jako tomu bylo u předchozích ročníků, na organizaci spolupracovaly Fakulta životního prostředí a Přírodovědecká fakulta UJEP.

Na konferenci STUDKON vystoupilo letos celkem 25 studentů nebo čerstvých absolventů doktorských programů na FŽP a PřF a účastnilo se také přibližně 30 hostů z řad oborové rady, školitelů, konzultantů a dalších odborníků působící mimo UJEP. Poprvé se měli možnost zapojit také studenti prvních ročníků nově akreditovaných inovovaných programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Tématika příspěvků byla velmi pestrá. Zahrnovala například mapování znečištěných přehradních a říčních sedimentů, fytoremediace s využitím energetických rostlin, nanotechnologie pro biomedicínské využití, příprava a charakterizace nových materiálů, počítačové modelování různých procesů a mnoho dalších.

Přestože byla organizace letošního ročníku konference výrazně zkomplikována nejasnou situací ohledně hygienických opatření a restrikcí díky COVID-19, kvalita akce si držela standard předchozího úspěšného ročníku. „Chvíli jsme uvažovali dokonce o zrušení letošního ročníku Studkonu. Jsem ale rád, že se akci nakonec podařilo uskutečnit. Letošní ročník proběhl v komornější atmosféře, abychom dostáli hygienickým předpisům, ale do hodnotících komisí se nám podařilo získat skvělé odborníky, kteří mohli dát studentům kvalitní zpětnou vazbu. Těší mě i větší zapojení studentů do diskuzí a celková pohodová atmosféra akce, kterou se nám podařilo vytvořit,“ hodnotí zpětně dojmy z konference Ing. Daniel Bůžek, PhD. z organizačního výboru. Dále zmínil, že šlo o důstojné rozloučení s budovou FŽP na Králově Výšině, neboť během léta se celá fakulta přestěhuje do nově vybudovaného centra.

Soutěže

Cena Miroslava Broula za nejlepší přednášku:

 1. Místo: Eliška Rezlerová (PřF)
 2. Místo: Jiří Smejkal (PřF)
 3. Místo: Diana Nebeská (FŽP)

Cenu M. Broula za nejlepší poster:

 1. Místo: David Poustka (PřF)
 2. Místo: Eliška Wildová (FŽP)
 3. Místo: Dominik Pilnaj (FŽP)

Cena Václava Štengla za nejinovativnější a nejoriginálnější nápad nebo řešení nějakého problému.

Petr Panuška (PřF)

Cenu Student Star, kterou si volili studenti mezi sebou, získal:

Petr Aubrecht (PřF)

Více informací o konferenci a o tom, kdo byli Miroslav Broul a Václav Štengl, na jejichž počest jsou udělovány studentské ceny, najdete na stránkách  konference: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/.

Informace k příspěvkům je k nahlédnutí na: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/

Kniha abstraktů ke stažení zde

Seznam přednášek

 • Michal Hošek: Environmental threat of the worst Hg pollution hotspot in central Europe
 • Štěpánka Tůmová: Geochemical properties and background functions of floodplain sediments of the Panenský Creek (Czech Republic)
 • Diana Nebeská: Activity of soil microorganisms during Miscanthus x giganteus cultivation: first results of the field study in the Czech Republic
 • Zuzana Žmudová: EGFR siRNA inhibition gene therapy in 2D and 3D cultures
 • Jiří Smejkal: Recombinant proteins as a substitute for antibodies in microfluidic chips for cell immunocapture
 • Petr Aubrecht: Preparation and characterisation of silan based surfaces for use in 3D tumor spheroid culture
 • Adéla Jagerová: High energy Au+ ion implantation of polar and nonpolar ZnO – Structural modification and optical properties
 • Martin Šťastný: Nanostructured manganese oxide-based catalysts: Comparison between assisted hydrolysis of bis(4-nitrophenyl)phosphate (BNPP) and catalytic decomposition of methanol
 • Jan Hubáček: Pyrolysis of plastic waste – process optimization, product analysis and dehalogenation
 • Eliška Rezlerová: Methane and carbon dioxide in dual-porosity organic matter: molecular simulations of adsorption and diffusion
 • Martin Kozakovič: Vertical bladed mixer: the analysis of polydisperse granular media flowing
 • Jan Dočkal: Molecular force field development for aqueous electrolytes

Seznam posterů

 • Burdová Hana: The impact of diesel pollution on growth Miscanthus x giganteus
 • Herma Regina: Study of biological effects of new types of carbosilane dendrimers
 • Kaule Pavel:  Direct lithiation-halogenation of metallacarborane cluster
 • Lupínková Simona: Sulphur particles immobilized on activated polymer surface
 • Nejedlá Zuzana: Class II biocompatible E-shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos – implications for 3D printed microfluidics
 • Panuška Petr: Microfluidic fish embryo test chip with the ability to remove individual eggs during long-term cultivation
 • Perner Jakub: Plasma treatment of poppy seeds in fluidized bed reactor
 • Pilnaj Dominik: Application of drones for tropospheric quality monitoring
 • Poustka David: Nanofibrous and nanostructured materials for biomedical microfluidic devices
 • Ryšánek Petr: Specific structure, morphology, and properties of polyacrylonitrile (PAN) membranes prepared by needleless electrospinning; Forming hollow fibers
 • Štojdl Jiří: New equipment constructed for bathymetry mapping at the Faculty of the Environment
 • Tolasz Jakub: Room-temperature synthesis of nanoceria for degradation of organophosphate pesticides and its regeneration and reuse
 • Wildová Eliška: Seasonal accumulation of manganese content in plant species of forest ecosystem affected by anthropogenic activities

O loňském ročníku konference jsme psali zde.