RemScan – nový přístroj v laboratořích FŽP UJEP

Díky podpoře z projektu INVUST se vybavení laboratoří FŽP UJEP v červnu 2020 rozrostlo o významnou posilu v podobě přístroje RemScan. Přístroj slouží k měření koncentrace ropných látek v půdě, a jelikož je přenosný, je možné jej využívat jak v laboratoři, tak přímo v terénu a získat tak informace o znečištění půdy v reálném čase.

Výzkum kontaminace půdy ropnými látkami je na FŽP UJEP jedním ze stabilních témat. V minulosti se řešily různé způsoby odbourávání ropného znečištění včetně aplikace vybraných druhů biodegradačních bakterií (viz například tato publikace nebo tato publikace). V současnosti je toto téma spojeno nejvíce s výzkumem fytoremediace s využitím energetických plodin, konkrétně Miscanthus x giganteus (charakteristika výzkumu na FŽP).

Na FŽP probíhají nádobové pokusy s půdou různě kontaminovanou ropnými látkami a jedna z lokalit terénního výzkumu (bývalé vojenské letiště Hradčany) byla v minulosti taktéž postižena velmi významnou kontaminací palivy a dodnes v hlubších vrstvách narážíme na zbytkové znečištění. Sledování vývoje kontaminace v čase a prostoru s sebou nese potřebu odběru značného množství vzorků a laboratorních analýz, které jsou časově i materiálně poměrně náročné.

Přístroj RemScan s příslušenstvím v přepravním boxu a přenosná sušárna na sušení mokrých vzorků v terénu

Využili jsme tak možnosti, že se na trhu objevil nový přístroj RemScan, který umožňuje měření koncentrace ropných látek v půdě napřímo, bez nutnosti extrakce a následné analýzy plynovou chromatografií. Měření je navíc možné provádět přímo v terénu v řádu desítek sekund, takže pokud to není potřeba z jiného důvodu, není vždy nutné vzorky vozit zpět do laboratoře a skladovat je. Pro účely terénního měření je přístroj navíc dodáván s batohem, který je uzpůsobený pro přenos přístroje a veškerého potřebného příslušenství. Tento způsob měření znamená významnou úsporu času a chemikálií, což nám umožňuje plánovat mnohem rozsáhlejší pokusy s větším počtem měření než dosud.

Školení použití přístroje a přípravy vzorku

Stejně jako všechny přenosné přístroje má i tento svá omezení v přesnosti měření, nejedná se tedy o absolutní náhradu tradičních laboratorních postupů. Znamená pro nás ale velkou pomoc v případě předběžného průzkumu lokalit pro výzkum, mapování rozložení znečištění nebo sledování degradace ropných látek v čase, kdy je žádoucí mít k dispozici co nejvíce dat. Samotné měření je navíc velmi jednoduché, takže ho budou moct provádět nejen zkušení výzkumníci, ale i studenti při svých praktických úlohách.

Projekty MATEQ
Projekt STUVIN
FYTOTECHNOLOGIE na FŽP