CZECH ENVI THESIS hledá bojovníky za přírodu na českých VŠ

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí, aneb studenti pro přírodu, to je základní charakteristika již druhého ročníku soutěže Czech Envi Thesis, která proběhne na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Soutěž hledá nejlepší studenty, kteří prostřednictvím svých závěrečných prací usilují o ochranu přírody na českých vysokých školách. Cílem soutěže je úspěšné bojovníky za přírodu nejen najít, ale také vytáhnout na světlo jejich závěrečné práce a zároveň je popularizovat.

Soutěže se mohou účastnit ti, kteří v roce 2020 obhájili (nejpozději v září) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Harmonogram soutěže je následující:

 • září 2020: poslední den pro podávání přihlášek
 • listopadu 2020: účastníci se dozvědí o svém postupu do finále
 • listopadu 2020: proběhne školení pro finalisty v Praze
 • prosince 2020: finálové kolo v Ústí nad Labem

Soutěž se zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny. Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

Kvalitní životní prostředí patří mezi klíčové potřeby lidské společnosti. Naším cílem je podporovat studenty v jejich zájmu o životní prostředí a jejich práci popularizovat a ty nejlepší výsledky patřičně odměnit.

Czech Envi Thesis pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu soutěži uděluje ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Ve vědecké radě zasednou:

 • Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická)
 • RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
 • Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta)
 • Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
 • Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav ekonomie)
 • Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská)
 • Anna Pasková, M.A. (Ministerstvo životního prostředí, Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje)

Veškeré informace jsou k dispozici na webu soutěže Czech Envy Thesis: https://czechenvithesis.cz/.

Vítězové prvního ročníku, jejich medailonky a práce jsou na webu Czech Envy Thesis: https://czechenvithesis.cz/1-rocnik/.

Zprávy o loňském ročníku na webu https://smart-mateq.cz/ jsou zde: