Jak se žije a pracuje mladým zahraničním vědcům na FŽP?

UJEP se netají tím, že by v budoucnu chtěl po vzoru nejprestižnějších univerzit výrazně posílit zastoupení zahraničních pracovníků. Co už se ale ví méně, je, že už se na tom intenzivně pracuje a první výsledky se již dostavily. Na Fakultě životního prostředí pro mladé zahraniční posily už museli dokonce vyčlenit novou kancelář. A jak se třem postdokům podílejícím se na výzkumu zaměřeném na environmentální biotechnologie v Ústí žije a pracuje? To jsme se snažili zjistit v krátkém online rozhovoru (originální neupravené odpovědi najdete v anglické verzi příspěvku).

Všichni tři se zabývají tím, jak pomocí živých organismů odstranit z životního prostředí nežádoucí látky. Příběh každého z nich je ale trochu jiný.

Prvním zahraničním postdokem, který přišel toto téma řešit na FŽP je Sebastiana Roccuzzo, Ph.D. Pochází ze slunné Itálie, ale do Čech přišla ze severnějších končin. Doktorské studium totiž absolvovala na britské The University of Sheffield.

Na podzim 2018 dorazil na FŽP Karim Al Souki Ph.D. Stejně jako Sebastiana už za sebou jednu delší zahraniční zkušenost měl. Magisterské studium absolvoval v rodném Libanonu, ale doktorát studoval ve Francii na ISA Lille.

Prozatím poslední posilou je Kumar Pranaw, Ph.D. Pro něj je Ústí nad Labem prvním domovem mimo Indii. Tam měl ale možnost sbírat zkušenosti již několik let po ukončení doktorského studia v několika různých laboratořích.

 Sebastiana, Kumar a Karim

Jak jste se k této práci dostali (jak jste se o ní dozvěděli, co jste museli udělat pro její získání…)?

Sebastiana: Zrovna jsem se přestěhovala do České republiky po dokončení doktorského studia v Anglii a hledala jsem, jaké jsou tu možnosti pro postdoktorandský výzkum v oblasti environmentálních biotechnologií. Na základě toho jsem se spojila s doc. Tröglem na FŽP a poslala mu životopis s průvodním dopisem a všemi souvisejícími certifikáty. Pak už jsem byla pozvána na pohovor, po kterém mi oficiálně nabídli pozici postdoka ve výzkumném projektu Smart (pozn.: část projektu Smart City – Smart Region – Smart community zabývající se kvalitou života a životního prostředí).

Kumar: V roce 2018 jsem za sebou měl více než 4 roky postdoktorských zkušeností, ale všechny v Indii, takže jsem začal pátrat po nabídkách v zahraničí a prostřednictvím webu Euraxess jsem se dozvěděl o pozici na FŽP (pozn.: tato pozice je podpořena z projektu U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí). Výzkum vypadal zajímavě, takže jsem se přihlásil do výběrového řízení a poté jsem jako jeden z vybraných kandidátů absolvoval pohovor po Skypu.

Karim: V roce 2018, kdy jsem hledal možnosti pro postdoktorskou pozici, rozeslal doc. Trögl svým kolegům informaci o nové pozici v rámci týmu projektu “New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites”. Můj bývalý školitel byl jedním z těchto přátel, kteří zprávu obdrželi, a předal ji mně. Po přečtení popisu této práce jsem byl ještě víc nadšený a motivovaný se o pozici ucházet. Odeslal jsem žádost, prošel pohovorem a skončil jako postdoktorand na UJEP (pozn.: tato pozice je podpořena z projektu U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí).

Jakým výzkumným tématem se na UJEP zabýváš?

Sebastiana: Můj výzkum se zaměřoval na vývoj udržitelných systémů společenstev mikroskopických řas a bakterií pro odstraňování mikropolutantů s nežádoucími endokrinně disrupčními vlastnostmi z odpadních vod. Na základě mé práce byl již publikován odborný článek ‚New perspectives on the bioremediation of endocrine disrupting compounds from wastewater using algae-, bacteria- and fungi-based technologies‘ (https://doi.org/10.1007/s13762-020-02691-3).

Kumar: Pracuji tu na tématu podpory produkce biomasy pomocí mikroorganismů za současné remediace kontaminované půdy. Můj výzkum zahrnuje studium procesů, jakými růst podporující bakterie (PGPR – plant growth promoting bacteria) tolerantní k těžkým kovům, zejména olovu, pomáhají při růstu energetické plodiny Miscanthus giganteus v kontaminované půdě a při fytoremediaci (pozn.: Kumar se stal součástí mezinárodního týmu pracujícího na výzkumu tzv. fytotechnologií).

Karim: Můj výzkum je rozdělen do dvou oblastí (polní a nádobové pokusy). Hlavním cílem polních experimentů bylo ověřit pozitivní účinky Miscanthus giganteus (modelová rostlina užívaná v naší laboratoři pro tzv. fytomanagement) na zvýšení kvality méně úrodných zemědělských půd, zejména vliv na sekvestraci uhlíku. Předmět druhé oblasti byl zjistit využitelnost Miscanthus pro remediaci půd kontaminovaných současně různými polutanty (těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky a diesel) a sledování reakce rostliny na různé kombinace stresorů (pozn.: stejně jako Kumar se i Karim stal součástí mezinárodního týmu pracujícího na výzkumu tzv. fytotechnologií).

Kumar na Noci vědců UJEP a jeho „Škrob požírající kovotolerantní bakterie“ na workshopu pro děti (zdroj: facebook FŽP UJEP)

Jak jste zatím s prací na UJEP spokojeni (v každém směru, který tě napadá – plat, vybavení, kolegové…) a pokračovali byste ve spolupráci s UJEP rádi dál i po skončení vašeho úvazku?

Sebastiana: Práce na UJEP měla spoustu výhod, jelikož jsem byla součástí grantu, kde byly dostupné finance i na vybavení a byly podporovány všechny aspekty výzkumu. Během svého pobytu na FŽP jsem navázala dobré pracovní vztahy a ráda bych s UJEP opět v budoucnu někdy spolupracovala (pozn. Sebastiany pracovní úvazek se již chýlí ke konci a jako správná světoběžnice putuje zase o dům dál, tentokrát do Německa).

Kumar: Můžu říct, že jsem s prací na UJEP spokojený.

Plat je skutečně dobrý, a pokud by vláda snížila daně, byl by doslova úžasný :).

Dostupné vybavení je také dobré, ale v některých oblastech je potřeba jej ještě rozšířit. Já jako mikrobiolog narážím na to, že přístrojové vybavení na UJEP v této konkrétní oblasti je zatím dost omezené. Pro chemickou analýzu je tu ale k dispozici rozsáhlé špičkové vybavení.

Co se týče kolegů, mám štěstí, že jsem obklopen dobrými lidmi. Když jsem sem přijížděl z Indie, byl jsem docela nervózní z toho, jak tu všechno zařídím a že neumím česky (v té době jsem uměl jedinou větu: Neumím česky :)). Ale už v letištní hale na mě čekali dva mí současní kolegové, kteří mi byli vždy ochotní pomoci jak s pracovními tak s osobními záležitostmi stejně jako mnozí další na FŽP i mimo ni.

Když přijdete na nové místo, je vždy těžké začít s prací, ale rozjeli jsme výzkum ve vysokém tempu, díky čemuž jsem byl po roce schopen odeslat rukopisy už dvou článků. Je to zásluha i Dr. Hany Malinské (pozn.: z KBi UJEP, která poskytla Kumarovi své prostory i vybavení), bez jejíž pomoci bych nebyl schopen postupovat takto rychle.

Co se týče budoucí spolupráce s UJEP, jsem jí vždy otevřený. Aktuálně intenzivně pracuji na získání prostředků z dalších projektů, abych mohl ve své práci zde pokračovat i nadále.

Karim: Ano, jsem velmi spokojený s prací na UJEP. Celý tým je velmi nápomocný a spolupracující a milý. Od mého mentora doc. Trögla, který mi pomohl se všemi pokusy, se mi dostalo velké svobody a podpory. A nakonec… ano, rád bych si prodloužil svůj pobyt v Ústí a pracovní úvazek na UJEP.

Jak si svůj pobyt užíváte (obecně)?

Sebastiana: Svůj pobyt na UJEP jsem si užila, i svobodu a nezávislost v bádání v mém tématu.

Kumar: Obecně je to dobré. Svůj pobyt jsem si užil. Pocházím z Dilí, což je dost zalidněné a znečištěné město, takže je pro mě Ústí velmi klidné místo.

Karim: Čas strávený v Ústí si užívám (pracovně) a s určitými omezeními i společensky.

Výzkumná práce se nedělá jen v laboratorním plášti. Karima jsme poctivě zapřáhli hned po příjezdu do ČR.

Co máš na České republice nejraději a co tě tu naopak zklamalo?

Sebastiana: Česká republika je nádherná země, což poskytuje spoustu příležitostí pro pobyt v přírodě a outdoorové aktivity. Kvalita života je tu vysoká a na UJEP je nastavena dobrá kultura ohledně rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Podle mě Česká republika odvádí skvělou práci v modernizování své infrastruktury, zajištění financování a lákání mladých zahraničních výzkumníků. Nicméně bariérou zůstává jazyk. Tady bych UJEP doporučila v budoucnu zavést nějaký kurz češtiny pro zahraniční zaměstnance pro zlepšení komunikace a podporu jejich začlenění.

 Kumar: Lidé jsou tu velmi profesionální. Nikdo tu do vaší práce bezdůvodně nezasahuje, což mi vyhovuje. Svoboda je ve vědě důležitá.

Rád bych se tu zmínil o dvou dámách, které jsem tu potkal: jednu na vrátnici naší fakulty a druhá na recepci kolejí, kde bydlím. Jak už jsem se zmínil, neumím česky, a ony zas neumí anglicky. Ale kdykoliv se potkáme, komunikujeme spolu já anglicky, ony česky, rukama, nohama, jak to jde. Setkání s nimi mě vždy potěší. Mám kolem spoustu ochotných lidí, ale jak víte, každá mince má dvě strany. Někdy při nákupech nebo na ulici jsem potkal i hlupáky, jejichž gesta mě vyděsila.

Nedá se říct, že by mě tu zatím něco významně zklamalo, je ale jedna věc, o které bych se rád zmínil, ze které rozčarovaný jsem. V úřadu řešícím udělení povolení k pobytu pro cizince je velmi obtížné cokoliv vyřešit sám, protože tam nikdo nemluví anglicky. Úřad je určen pro cizince a nikdo tam není schopen s vámi komunikovat v angličtině. Jak můžete očekávat komunikaci v češtině od někoho, kdo právě dorazil? Je to zvláštní, ale skutečně to tak je. Mimochodem… Začal jsem se učit česky.

Karim: V Ústí jsem si oblíbil několik věcí. Zaprvé, pivo. J Dobře chutná a není vůbec drahé. Skvělé je i setkávání a nálada v místních hospodách. Mám také rád zdejší jídlo. Příroda okolo Ústí je krásná (jezera a hory). Mám rád i zdejší lidi (zejména pro jejich upřímnost). Co rád nemám je fakt, že doteď neumím česky (myslel jsem, že to bude jednoduché, ale budu muset ještě hodně trénovat).

Cokoliv dalšího, co byste rádi vzkázali?

Kumar: Pro každého člověka, každá část života, dokonce každý moment přináší nové vzpomínky. A já si rád utvářím vzpomínky na cokoliv. A musím říct, že mám úžasné vzpomínky na dobu po mém příjezdu do České republiky. Asi hned dva dny po mém příjezdu, jsme se vydali na výlet ke zmrzlému vodopádu v Ústí a kvůli sněhu a dešti byla cesta dost komplikovaná. Hlavně mně s Karimem to celou cestu dost klouzalo a bylo vtipné, jak na nás každých deset minut ostatní museli čekat. A takovýchto vzácných chvil, které se stanou milými vzpomínkami už navždy, jsem tu prožil mnoho.

Karim: Chtěl bych poděkovat všem na UJEP a doufám v mnoho let spolupráce a mnoho piva, které společně vypijeme ;).

Projekty SMART
Projekty MATEQ