Pocitová mapa města Ústí nad Labem v dopravě

Město Ústí nad Labem publikovalo pocitovou mapu, která reprezentuje výsledky hodnocení občanů města v oblasti dopravy. Tzv. Plán mobility města Ústí nad Labem má účinně řešit problémy s dopravou ve městě a napomáhat zlepšování kvality života ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je tvořen se zapojením široké veřejnosti a odborníků a má ovlivnit dopravu na dlouhou dobu. Díky participaci místních občanů získá město přehled o preferovaných řešení, která umožní „zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnost města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel“.

Na webu Magistrátu UL je dostupná pocitová mapa, která představuje celkem osmnáct oblastí zájmu občanů (na téma dopravy a dopravní infrastruktury), kteří se během minulého roku zúčastnili zadávání podnětů. Ty město postupně vyhodnocuje a ve formě opatření je využili do tvorby strategického dokumentu Plán udržitelné městské mobility.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků pomáhá vytvořit plán, který ovlivní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru a schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení pro celé město. (https://usti-nad-labem.mapanavrhu.cz/)

PUMM se skládá ze tří fází:

  • Analytická část, proběhla únor 2018 – říjen 2018
  • Tvorba vize mobility pro Ústí nad Labem, probíhala leden 2019 – březen 2019
  • Tvorba návrhové části a akčního plánu probíhá od dubna 2019 a je plánována do září 2020.

Veškeré informace o PUMM naleznete na stránkách Magistrátu UL zde.