Co brzdí hospodaření s dešťovou vodou ve městech?

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve městě je téma pro třetí multioborový workshop Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu. Setkání bude mít formu diskuse u kulatého stolu, jejíž účastníci se budou zabývat opatřeními na podporu hospodaření s dešťovou vodou ve městech a bude zároveň představena připravovaná metodika pro města.

Již po třetí se sejde Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem Platformy je propojit zástupce z řad výzkumníků, aplikační sféry, samosprávy a státní správy v ČR a věcně diskutovat palčivé problémy měst ve vazbě na klimatickou změnu a využívání zelené a modré infrastruktury.

Kulatý stůl se koná 27. ledna od 14:00 do cca. 16:00 v Praze v prostorách Ministerstva životního prostředí, v místnosti č. 900 na adrese Vršovická 65, Praha 10.

Program kulatého stolu:

  1. Úvodní přednáška M. Sýkorové a N. Staňkové (UCEEB ČVUT): Města a jejich přístup k Hospodaření s dešťovou vodou: Dosavadní výsledky projektu TAČR Voda ve městě: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově
  2. Vnímání potřeb měst (bariéry, odbornost, dostupnost informací apod.) pohledem účastníků
  3. Představení připravované metodiky pro města a její diskuse s účastníky stolu
  4. Diskuse tématu HDV v širších souvislostech

Více informací na e-mailu: vackova@e-academia.eu.

O předchozích setkáních platformy jsme psali:

Kulatý stůl je pořádán ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a řešitelským týmem projektu TAČR Voda ve městě: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Kulatý stůl je organizován v rámci projektu: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435