Česko zná nejlepšího studenta bojujícího za přírodu

První ročník celonárodní soutěže Czech Envi Thesis o nejlepší bakalářskou či diplomovou práci v oblasti životního prostředí zná svého vítěze. V konkurenci 21 přihlášených prací napříč vysokými školami v ČR se jím stala Kateřina Tumová z Masarykovy univerzity z Brna. Vítězka posuzovala možnost využívat ke splachování a zalévání tzv. šedou odpadní vodu, která v domácnosti odtéká např. z koupelen a umyvadel. Za vítězkou se na stupních vítězů umístila Monika Kumstová (UJEP), která zkoumala faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí ve městech. Pomyslný bronz si odnesla Tatiana Filippová (VŠE) a její práce o vlivu environmentálních kampaní na změnu chování jednotlivců ve spotřebě plastů.

Finálové kolo bylo k vidění 27. 11. na půdě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Před veřejností a odborníky zde obhajovalo své práce celkem pět nejlepších studentů bojující za přírodu. Kromě vítězných témat se finalisté zabývali také vlivem globalizace a ekonomického růstu na životní prostředí nebo postoji zemědělců k výsadbě stromů v krajině. Před vyhlášením výsledků proběhla debata všech finalistů, kterou zahájil Ondřej Vetchý a dále ji moderovala Viktorie Tenzerová. Studenti se shodli, že mezi klíčová témata patří nejen klimatická změna, ale také přístup jednotlivců k životnímu prostředí a jejich spotřební chování. Velké emoce vzbudilo také téma jednorázových plastů.

Předání diplomů

O celkovém vítězi rozhodla vědecká rada, ve které zasedl například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo uznávaná česká vědkyně Jiřina Jílková. Soutěži udělil záštitu ministr životního prostředí Richard Brabec, kterého v porotě zastoupila ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Anna Pasková. Ve svém úvodním projevu ocenila zájem studentů o přírodu a motivovala je v setrvání u tohoto tématu.

Debata finalistů

Vítězky si mezi sebou rozdělily výhru ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. Všichni finalisté navíc získali možnost zúčastnit se mediálního školení poskytnutého partnerem soutěže společností Vodafone. Kromě zkušeností si finalisté odnesli i cenné kontakty do budoucna. Kateřina Tumová k tomu dodává: „Bylo to náročné a napínavé, ale dalo mi to hodně.“ Finalisty zároveň překvapilo, jak dobře členové rady jejich práce znali. O mladé talenty projevili zájem přítomní ze strany médií, vědecké komunity i soukromé sféry.

Finalisté a hlavní organizátor Jan Macháč

„Přestože se jednalo o první ročník soutěže, zájem a ohlasy byly skvělé. Potvrzuje se, že téma životního prostředí nabývá na významu, jak mezi mladými lidmi, tak napříč celou společností.“ doplnil Jan Macháč, organizátor soutěže. Další ročník soutěže Czech Envi Thesis se uskuteční opět příští rok. Do té doby můžeme sledovat, zda se z některého z finalistů soutěže skutečně stane tvář studentů bojujících v Česku za přírodu a životní prostředí.

O soutěži jsme psali zde a zde.