Energetičtí experti na Rakouském velvyslanectví v Praze

Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku ve spolupráci s UJEP a Technickou univerzitou ve Vídni pořádala ve dnech 25. – 26. 11. 2019 mezinárodní workshop a diskusní seminář zaměřený na obnovitelné zdroje energie a komunitní energetiku.

Díky laskavému pozvání Rakouského velvyslance v Praze, Dr. Alexandra Grubmayera, se workshop k obnovitelným zdrojům energie (25. 11. 2019) konal v historické budově Rakouské rezidence v Praze (palác Hložků ze Žampachu). Na 30 hostů z několika zemí Evropy nejdříve uvítal Mag. Georg Zehetner, LL.M. rada-vyslanec a zástupce velvyslance Rakouska v ČR. Na workshopu byly presentovány a šířeji diskutovány perspektivy budoucího vývoje výroby a spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Mezi presentujícími byly např. prof. Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni, prof. Jaroslav Knápek z FEL ČVUT nebo pan Štěpán Chalupa, prezident Komory obnovitelných zdrojů.

Mag. Georg Zehetner, LL.M. rada-vyslanec a zástupce velvyslance Rakouska v ČR zahajuje workshop 25.11.2019 na Rakouské rezidenci v Praze

V návaznosti na workshop se následující den, 26. 11. 2019, konal v pražském hotelu Amarilis mezinárodní diskusní seminář zaměřený na decentralizaci energetických systémů a komunitní energetiku. V Evropě roste počet iniciativ podporující produkci obnovitelných zdrojů energie v blízkosti místa její spotřeby. Regiony, obce nebo jednotlivé komunity častěji usilují o energetickou soběstačnost. Decentralizace energetiky je jednou z největších výzev budoucnosti. Tomu mohou do velké míry přispět také tzv. společenství pro obnovitelné zdroje (anglicky renewable energy communities).

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. z FSE UJEP moderuje diskusní seminář 26.11.2019

„Jsme rádi, že účast na diskusním semináři přijali přední odborníci na téma komunitní energetiky, a to jak z akademického sektoru, tak z praxe. Díky tomu jsme měli možnost slyšet, jaké zkušenosti s rozvojem komunitní energetiky mají v Německu, Rakousku nebo Belgii“ uvádí Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku a vědecký pracovník FSE UJEP. Na diskusním semináři vystoupil např. prezident evropské federace družstev pro obnovitelné zdroje Dirk Vansintjan (Belgie), Dr. Andreas Tuerk z druhé největší rakouské vědecké instituce Joanneum Research, Ing. Lukáš Minařík, ministerský rada z MŽP ČR nebo pan Oliver Juli z rakouského Aspern Smart City Research (vídeňský projekt Seestadt Aspern získal v roce 2016 prestižní cenu World Smart City Project Award).

Prezident evropské federace družstev pro obnovitelné zdroje Dirk Vansintjan přednáší o možnostech rozvoje komunitní energetiky

Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG) vznikla na základě dohody českého ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody a rakouského ministra pro zemědělství, lesní hospodářství, životní prostředí a vodní hospodářství Wilhelma Molterera v roce 2002 v reakci na tzv. Protokol z Melku (Protokol z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za účasti komisaře Verheugena). Posláním skupiny je podpora veřejné diskuse v širším okruhu především českých a rakouských odborníků k otázkám vztahu energie, životního prostředí, ekonomiky a společnosti. Proto skupina každoročně organizuje konferenci, která je určena především odborné veřejnosti z řad veřejné správy a akademické sféry. Příspěvky z konferencí bude možné stáhnout na webu www.energy-europe.org.