Česko-německá konference a zelená a modrá infrastruktura

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhla na UJEP česko-německá konference zabývající se „Významem zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech“. Cílem konference bylo představit a diskutovat dílčí výsledky přeshraničního projektu BIDELIN, který se zaměřuje na hodnocení ekosystémových služeb v partnerských městech Liberci, Děčíně a Drážďanech.

Ekosystémové služby jsou užitky, které člověk získává z přírody. Zvláště ve městech se jedná o důležité ochlazování okolí a snižování nákladů na klimatizování, zadržování vody a snižování povodňových škod, zachytávání škodlivých látek z ovzduší ale i o estetickou funkci a pozitivní dopady na zdraví obyvatel. Na konferenci bylo představeno hodnocení parků a dalších prvků zeleně ve městech. Síť vzájemně propojených vodních prvků a prvků zeleně v městském prostředí se označuje jako zeleno-modrá infrastruktura.

Konferenci zahájil proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP Dr. Jan Slavík, který také uvedl v oficiální premiéře krátký animovaný film „Voda a zeleň: cesta ke zlepšení kvality života ve městech“. „Jednotlivé prvky městské zelené a modré infrastruktury vystupují ve videu jako osoby ucházející se o práci na radnici a představují zde své přínosy pro společnost. Video je zacíleno na širokou veřejnost s cílem ukázat jim, co vše nám parky, aleje, tůně a jiné přírodní prvky přináší“ sdělil Dr. Jiří Louda, jeden z autorů námětu videa a manažer projektu BIDELIN na UJEP. Video (psali jsme zde) je možné shlédnout na http://bidelin.ioer.eu/video/.

Jedním z představených přístupů bylo hodnocení parků pomocí tzv. výběrového experimentu. Jeho cílem je zjistit preference obyvatel ke konkrétní podobě parků. Výzkumy ze všech 3 měst ukázaly, že obyvatelé jednoznačně preferují přírodě-blízkou podobu parků před uměle upravovanými parky nebo městskými zahradami. Stejné preference mají obyvatelé i k vybavení parků, kdy upřednostňují více laviček a košů. Tyto informace mohou být velmi cenné právě pro zastupitele a úředníky v obcích, kteří se snaží zvýšit kvalitu života v jejich městě.

„Jsem moc rád, že jsme tu dnes širší veřejnosti mohli představit a srozumitelnou formou vysvětlit, proč je důležité do městského plánování zapojit i zelenou a modrou infrastrukturu. Oproti šedé infrastruktuře nám přináší řadu užitků, které si však mnohdy ani nemusíme uvědomovat. Věřím, že vysvětlení přínosů zelené a modré infrastruktury je prvním krokem k jejímu efektivnímu zapojování do plánování rozvoje obcí, které pomůže městům se adaptovat na probíhající změnu klimatu a přispěje tak ke zlepšení kvality života městských obyvatel“ shrnul konferenci Dr. Louda.

Konferenci pořádali vědečtí pracovníci Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku na FSE UJEP ve spolupráci s Leibniz Institutem pro ekologický a územní rozvoj v Drážďanech (IÖR). Konference proběhla v rámci česko‑saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN, reg. č. 100282320) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program akce ZDE.