Vodíkové partnerství

Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jak zdroje čisté energie v Ústeckém kraji bylo podepsáno 18 subjekty 19. listopadu na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Ve firmách realizujících svou činnost v Ústeckém kraji vzniká vodík, který má velký potenciál využití. Jeho následné zpracování a distribuce jako „čistého“ zdroje energie je předmětem memoranda, které představuje jedinečný projekt v rámci celé ČR.

Přehled zapojených institucí a firem memoranda:

 • Ústecký kraj
  Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem
 • INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
  Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
  Se sídlem: Budovatelů 2532, 434 01, Most
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • AIR PRODUCTS spol. s r.o.
  Se sídlem: Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02, Děčín
 • Chart Ferox, a.s.
  Se sídlem: Ústecká 30, 405 30, Děčín
 • Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
  Se sídlem: Polygrafická 622/2, 108 00, Praha 10
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
  Se sídlem: Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem
 • UNIPETROL, a.s.
  Se sídlem: Milevská 2095/5, Krč, 140 00, Praha 4
 • ÚJV Řež, a. s.
  Se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68, Husinec
 • VODNÍ CESTY a.s.
  Se sídlem: Na Pankráci 1148/57, Nusle, 140 00, Praha 4
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  Se sídlem: Štěpánská 15, 120 00, Praha 2
 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
  Se sídlem: Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem
 • České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín
  Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
  Adresa pracoviště Děčín: Pohraniční 1288/1, 405 01, Děčín
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – univerzitní centrum v Litvínově
  Se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
  Adresa univerzitního centra v Litvínově: V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01, Litvínov
 • Statutární město Ústí nad Labem
  Se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem
 • Statutární město Děčín
  Se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
 • Statutární město Most
  Se sídlem: Radniční 1/2, 434 01, Most 1

Stvrzená spolupráce přináší mnoho pozitiv, neboť v technologických procesech vodík již běžně vzniká a nyní je šance, jak jej efektivně využít v rámci energetiky ohleduplné k životnímu prostředí. Vodík má potenciál v mnoha oblastech života, zejména v energetice a mj. ve veřejné dopravě. Výzkumné instituce stojí před výzvou tento potenciál dále zkoumat, ale také hledat cesty, jak co nejbezpečněji s vodíkem zacházet.