Digitální datová platforma Ústeckého kraje

Portabo – to je vstupní brána k regionálním datům a efektivní práci s nimi. Jednotná datová platforma Ústeckého kraje bude k dispozici obcím, městům, kraji, mimo jiné odborníkům, kteří budou moci data vyhodnocovat. Smysluplné využití dat by mělo vést ke zvýšení atraktivity a kvality života v kraji.

Memorandum o společné platformě PORTABO bylo podepsáno 3. října 2019 zakládajícími členy:

Pod krajskou datovou platformou si lze představit soubor nástrojů (softwarových aplikací), které společně dohromady budou plnit řadu funkcí, počínaje sběrem dat z různých zdrojů (kamery, dopravní řadiče, senzory, informační systémy, veřejně dostupná data, atd.), přes uchovávání dat v datovém skladu, zpracovávání, až po jejich vizualizaci nebo publikaci.

Oblasti, které bude datová platforma zahrnovat, jsou doprava, energetika, životní prostředí, ale třeba i ekonomika. Má vzniknout jednotné prostředí, skrze které budou k interpretovaným a vizualizovaným datům přistupovat jak veřejnost, tak například management města.

Krajská datová platforma má tu výhodu, že pro všechna města bude k dispozici jednotné prostředí a zapojené subjekty nebudou muset vytvářet nějaká vlastní řešení. Díky jednotnému řešení napříč městy bude platforma atraktivnější i pro komerční subjekty, z jejichž systémů budou data získávána. Už nyní probíhají jednání s některými dodavateli v oblasti dopravy nebo energetického managementu.

Jednotlivá zapojená města mají přispívat do datové platformy svými daty a získané zkušenosti budou pak přenositelné na další subjekty. Součástí datové platformy bude také řada případových řešení pro její snazší pochopení. Tato případová řešení jsou například monitorování stavu ovzduší, správa veřejného osvětlení, sledování stavu dopravy.

Tvůrci platformy předpokládají, že celá datová platforma se bude kontinuálně vyvíjet a rozšiřovat o další nástroje a funkcionality. Sjednocení a otevření dat je nutný předpoklad pro tzv. chytrý region. V budoucnu budou moci do platformy přistupovat i další města.

Web se základními informacemi a budoucím portálem: https://portabo.ujep.cz/