Význam zeleně a vody pro kvalitní život ve městě

V rámci Česko-Saského projektu BIDELIN se koná konference, která završí tříleté úsilí vědců FSE, IEEP a LIOR na poli zelené a modré infrastruktury, ekosystémových služeb, klimatické změny a kvality života. Význam těchto pojmů a zkušenosti s jejich naplňováním budou prezentovány 28. listopadu na UJEP.

Konference Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech se bude konat 28. listopadu 2019 v Multifunkčním centru UJEP, ve fialové aule v univerzitním kampusu.

Program konference:

 • 9:00 Registrace
 • 9:30 Přivítání a úvodní slovo (Dr. Jan Slavík, proděkan, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP)
 • 9:40 Oficiální premiéra krátkého animovaného filmu „Zeleň a voda – cesta ke zlepšení kvality života ve městech“ (psali jsme zde)
 • 9:55 Představení projektu BIDELIN (Dr. Jiří Louda/Dr. Karsten Grunewald, UJEP/IÖR)
 • 10:15 Význam konceptu ekosystémových služeb: teorie a praktické zkušenosti z Drážďan (Patrycia Brzoska/Dr. Ralf-Uwe Syrbe, IÖR)
 • 10:40 Biofyzikální hodnocení ekosystémových služeb v Děčíně a Liberci: metody a výsledky (Doc. Pavel Cudlín, Dr. Renata Včeláková, UJEP/CzechGlobe)
 • 11:05 Ekonomické hodnocení vybraných ekosystémových služeb: příklady z Děčína a Liberce (Jan Macháč/Dr. Jiří Louda, UJEP)
 • 11:30 Praktická využitelnost vědeckých výsledků pro plánování zelené a modré infrastruktury na městské úrovni: doporučení pro tvůrce rozhodnutí (BIDELIN-Team)
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 Plánování komplexní sítě městské zeleně v Liberci (Karolína Hrbková/František Balek, statutární město Liberec)
 • 13:20 Praktické zkušenosti s konceptem ekosystémových služeb v Drážďanech (Dr. Olaf Bastian, město Drážďany)
 • 13:40 Městská příroda pro vzdělávání v Děčíně (Jiří Veselý, statutární město Děčín)
 • 14:00 Mladá generace a zelená a modrá infrastruktura (Dr. Jiři Louda a studenti z Česka a Německa)
 • 14:20 Závěrečná diskuse

Přihlášení na konferenci e-mailem na adresu ieep@ieep.cz do 14. 11. 2019.

Na konferenci se bude mluvit česky a německy (simultánní tlumočení zajištěno).

Účast na konferenci je bezplatná.