Veřejné představení finalistů Czech Envi Thesis

První ročník celonárodní soutěže o nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí se chýlí ke konci a soutěž zná své finalisty! Finálové odpoledne proběhne 27. listopadu na UJEP v Ústí nad Labem za přítomnosti zajímavých členů vědecké rady, Ondřeje Vetchého a především samotných finalistů.

Akce se uskuteční v Červené aule Multifunkčního centra v Kampusu UJEP od 14:00 hodin. Po slavnostním zahájení budou prezentovány práce finalistů, a to za účasti vědecké rady, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo předsedkyně Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády Jiřina Jílková. Ve druhé části programu se bude za účasti Ondřeje Vetchého debatovat o tématech, kterým se práce věnují a nakonec budou vyhlášeni vítězové soutěže.

Všechny přihlášené práce si jistě zaslouží naši i vaši pozornost, neboť témat věnujících se životnímu prostředí, která studenti po celé naší zemi řeší, je široká paleta a zdaleka to není výčet konečný. Finalisté zastupují témata řešící využívání šedé vody, agrolesnictví jako účinným nástrojem pro boj sucha, kvalitu života a životního prostředí v Turnově, globalizaci a její vztah k udržitelnosti a téma jednorázového plastu a vliv sociálních sítích na jeho spotřebu.

Stručné informace o všech pracích přinášíme na facebooku soutěže.
Program akce zde.

Členové vědecké rady:

Organizátoři:

Tři nejúspěšnější autoři si odnesou výhru ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. Všichni finalisté pak vedle získaných zkušeností budou mít možnost se zúčastnit pro ně uspořádaného mediálního školení s Davidem Vaníčkem poskytnutého partnerem soutěže společností Vodafone. V rámci vyhlášení budou ceny předávat zástupci univerzity spolu se zástupci partnerů soutěže.

Přijďte se sami dozvědět něco nového o environmentálních problémech a jejich řešeních a zjistit, zda titul nejlepší práce zůstane v Ústí nad Labem nebo poputuje do Prahy, Brna či jiného města.

Za soutěží stojí náš kolega z Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Jan Macháč, který se intenzívně věnuje problematice životního prostředí, především na poli environmentální ekonomie. Zabývá se především ekonomikou vody, ekosystémovými službami, hodnocením dopadu regulací a politik.