Zeleň a voda ve městě – přehledně a srozumitelně

Adaptaci měst na změnu klimatu se výzkumné týmy propojené s Fakultou sociálně ekonomickou věnují v několika projektech a je za nimi již mnoho zajímavých výsledků. Ty mají podobu několika významných odborných publikací, ale také realizovaných studií či praktických metodik, které mají přesah do života konkrétních měst. Nejnovějším počinem v rámci projektu BIDELIN je video, které představuje propojenou síť zeleně a vodních prvků, které dokáží život ve městech zpříjemnit.

Video vzniklo v režii kolegů z IEEP v rámci projektu Bidelin, jehož cílem je zmapovat, zlepšit a chránit služby a hodnoty přírody ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (leták k projektu). V rámci projektu probíhá jednou ročně studentský kurz (podzimní běh 2019, podzim 2018) nebo letní školy.

Problém nadcházející klimatické změny, ke které dochází v posledních letech nejen na území České republiky, spočívá ve stále častějších projevech změny klimatu, jako jsou intenzivnější srážky, vlny veder, extrémní vítr nebo období sucha. Tyto projevy negativně ovlivňují kvalitu našeho života, například bleskovými povodněmi, tepelným ostrovem města nebo problémy s dodávkami vody. Lze pozorovat i přímý dopad na zdraví obyvatel. Zároveň se mění i lidské chování a trávení volného času. Obyvatelé měst stále častěji vyhledávají místa pro tzv. krátkodobou rekreaci v zeleni, roste rovněž význam městského zemědělství.

Tzv. zelená a modrá infrastruktura, která představuje propojenou síť zeleně a vodních prvků, je schopna celou řadu problémů efektivně řešit nebo jim předcházet.