Sucho v krajině – veřejná debata

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP pořádá v rámci Týdne geografie veřejnou debatu 12. listopadu na téma Sucho v krajině.

 Jak ukázaly roky 2015, 2018 či letošní rok, jsou meteorologická sucha, tedy období s extrémním nedostatkem srážkových úhrnů v Česku stále významnějším fenoménem, který má následně závažné dopady na krajinu, zemědělskou produkci, stejně jako zdraví obyvatel. Tuto skutečnost odráží zvýšená pozornost, kterou studiu a řešení problematiky sucha věnují výzkumné organizace, státní resorty i soukromé subjekty.

Daniel Pitek: Pokud něco nezměníme, přestane česká krajina plodit. Politika je velký hráč

Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

Právě proto se organizátoři letošního Týdne geografie rozhodli uspořádat veřejnou debatu, jejímiž zvanými účastníky budou odborníci z přírodních věd, ekonomie a politologie, ale též zástupce soukromé zemědělské sféry. Cílem diskuse bude představit sucho jako problém s mnoha přírodními a společenskými souvislostmi, kterým je nutné porozumět, mají-li být opatření proti suchu úspěšná. Jedním z cílů diskuse je také ukázat na možnosti, které mají pro zmírnění závažnosti projevů sucha k dispozici subjekty počínaje městy a venkovskými sídly, přes soukromé zemědělce, až po každého jednotlivce.

Debaty se zúčastní: Daniel Pitek, Lenka Slavíková, Adam Emmer, Jan Charvát a moderovat ji bude Pavel Raška.