Future of Energy Systems on Local and Regional Level

Zveme Vás na konferenci spolupořádanou Česko-Rakouskou expertní skupinou pro energetiku, která se koná 25. – 26. listopadu v Praze a bude se věnovat budoucnosti energetických systémů na místní a regionální úrovni.

V Evropě roste množství iniciativ podporujících využívání energie z obnovitelných zdrojů, která byla vyrobena nedaleko místa své spotřeby. Přibývá měst a regionů, které chtějí být pomocí Obnovitelných zdrojů energie (OZE) energeticky soběstačné.

 • Jaké jsou perspektivy dalšího využívání OZE v ČR, Rakousku a Evropě obecně?
 • Může decentralizace energetických systémů pomoci naplňování politických závazků v oblasti zvyšování podílů OZE?
 • Jaké konkrétní možnosti mají obce a regiony?

Konference bude probíhat na následujících místech v Praze:

 • 25. 11. 2019 od 13:30 od 18:00 na rakouském velvyslanectví v Praze, Kanovnická 70/4 (Palác Hložků ze Žampachu), zaměřeno na na dílčí aspekty spotřeby, výroby a podpory obnovitelných zdrojů.
 • 26. 11. 2019 od 9:00 do 13:00 v Hotelu Amarilis v Praze, Štěpánská 18, vystoupí odborníci na decentralizaci energetických systémů a budou představeny příklady úspěšné praxe ze zahraničí.

Na konferenci mj. vystoupí:

 • Štěpán Chalupa, prezident Komory obnovitelných zdrojů energie ČR
 • Jaroslav Knápek z FEL ČVUT
 • Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni
 • Dirk Vansintjan prezident Evropské federace energetických družstev (REScoop.eu) 
 • zástupce společnosti Robin Hood Energy, neziskového dodavatele energie vlastněného místní samosprávou v Nottinghamu (Velká Británie)
 • Oliver Juli z Aspern Seestadt ve Vídni
 • Lukáš Minařík, ministerský rada z MŽP ČR
 • a mnoho dalších

Pro všechny účastníky je na úterý 26. 11. přichystán společný bufetový oběd.

Přihlašování:

 • do 14. 11. 2019 na e-mail zemkova@ieep.cz. Do přihlášky upřesněte, zda se zúčastníte obou dní, nebo jen jednoho (kterého).
 • kapacita účastníků je omezena

Jazyk:

 • všechny příspěvky budou v angličtině

Konferenci organizujeme ve spolupráci s Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (www.energy-europe.org), která byla jmenována vládami obou zemí v roce 2002, aby iniciovala odbornou diskusi aktuálních témat v energetice mezi odborníky z ČR, Rakouska, ale i dalších zemí.