Doktorandi Přírodovědecké fakulty uspěli na konferenci CHISA

66. ročník konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019 přinesl úspěch několika studentům Přírodovědecká fakulty UJEP. Konala se 21. – 24. 10. 2019 u sečské přehrady za účasti studentů dvou doktorských studijních programů, konkrétně programů Aplikované nanotechnologie (Petr Ryšánek, Monika Benkocká, Simona Lupínková) a Počítačové metody ve vědě a technice (Eliška Rezlerová, Šárka Dědičová, Jan Dočkal).

Během konference proběhlo několik soutěží o nejlepší studentskou přednášku či poster. V silné konkurenci mnoha desítek studentů z celého Česka si naši studenti počínali velmi dobře a získali hned dvě ceny.

V soutěži o nejlepší přednášku „Plenární studentské desetiminutovky – Soutěž o cenu firmy Helago“ získal 3. místo Petr Ryšánek s příspěvkem „Antibakteriální modifikace nanovlákenných textilií pro využití v oblasti vzdušných filtrací“.

Hlavní cenu posterové sekce – cenu Anton Paar vyhrála Monika Benkocká s příspěvkem: „Funkční nanostrukturované povrchy polymerních substrátů pro bioaplikace“. (Posterů bylo na konferenci přihlášeno téměř 100!)

Z přednášejících organizátoři konference vyzdvihli například dr. Danu Drábovou – předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ing. Radku Šefců – vedoucí chemicko-technologické laboratoře Národní galerie Praha, šéfredaktora časopisu Chemické listy prof. Bohumila Kratochvíla, ředitele Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáše Cajthamla, bioinformatika doc. Dana Svozila, na organizátora národních i světových chemických olympiád dr. Petra Holzhausera nebo na dr. Jana Macáka, významného odborníka z oblasti materiálového výzkumu působícího na Univerzitě Pardubice.

 

Konferenci pořádala Česká společnost chemického inženýrství.