Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje

V listopadu 6. – 7. proběhne konference v oblasti životního prostředí na téma zeleně ve městech, která je primárně určena pro zástupce měst a obcí Ústeckého kraje otevřena je i veřejnosti. Místem konání je Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice.

Veřejná zeleň je důležitým prvkem životního prostoru obyvatel, který významným způsobem ovlivňuje život celé populace. Její vytváření a údržba není úkolem pouze správců veřejné zeleně, ale mnoha dalších oborů. Cílem konference je na tyto souvislosti upozornit.

Konferenci bude zahajovat Jan MacháčFakulty sociálně ekonomické UJEP odbornou přednáškou na téma „Zeleň v obcích jako multifunkční opatření ve světle přizpůsobení na změnu klimatu“.

Další program je bohatý na témata, mezi něž patří vhodnost rostlin pro veřejné prostory, jejich netradiční využití, dále zelené střechy, ale také voda, která k zeleni neodmyslitelně patří. Dostane se také na nové trendy a institucionální uchopení péče o zeleně. Účastníci budou mít také možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek a ochutnávky vína. Kompletní program:

V rámci večerního programu proběhne mj. vyhlášení celorepublikové soutěže PARK ROKU 2019. Soutěž pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně ‑ http://www.parkroku.cz/cs/menu/o‑soutezi/.