Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu

Dosavadní zkušenosti z výsadby zeleně ve městech i v krajině, bariéry i přínosy a náklady lokálních i celonárodních projektů a možnosti, klady i zápory využití moderních technologií v oblasti zelené a modré infrastruktury. To budou hlavní témata v pořadí druhého workshopu Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu.

Setkání se uskuteční 28. listopadu 2019 od 15:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti Fakulty sociálně ekonomické v Kampusu UJEP ve Vilce (Pasteurova 1).

V rámci setkání budou diskutována dvě témata:

  1. Milión, deset miliónů stromů! Stačí to? Pomůže to?
  2. Městská zeleň a Internet věcí – příležitosti pro rozvoj

Každému tématu bude věnována jedna ze dvou úvodních přednášek od odborníků se zkušenostmi z praxe, následně pak proběhne diskuse u kulatých stolů. Výstupem setkání bude návrh stanoviska/doporučení ve formě Policy brief.

Cílem Platformy je propojit zástupce z řad výzkumníků, aplikační sféry, samosprávy a státní správy v ČR a věcně diskutovat palčivé problémy měst ve vazbě na klimatickou změnu a využívání zelené a modré infrastruktury. V minulém roce setkání hostilo Ministerstvo životního prostředí. Věříme, že téma zelené a modré infrastruktury od té doby nabralo ještě více na aktuálnosti napříč celou společností.

Workshop je realizován v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community.