Jak do školy či do práce? Spolujízda!

Jezdíte i vy sami autem do práce či školy, aniž by s vámi jel někdo další? Aut vezoucích jen jednoho pasažéra je bohužel většina. Nový společný výzkum UJEP a Dopravní fakulty ČVUT přichází s aktivitou na podporu spolujízdy. S využitím aplikace Nadace Partnerství „Cesty městy“ nabízí možnost lépe zorganizovat společné dojíždění za prací či školou, a to zaměstnancům Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracovníkům i studentům UJEP.

V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií „Smart City – Smart Region – Smart Community“ se UJEP věnuje problematice dopravního chování obyvatel a možnostem snižování negativních dopadů dopravy na naše životy a zdraví včetně vlivu moderních technologií na volbu dopravního prostředku. Jedna z realizátorek výzkumu, Hana Brůhová z UJEP, vysvětluje: „Náš výzkum řeší možnosti snížení negativních dopadů dopravy, jako jsou např. znečištění ovzduší a hluku na zdraví obyvatel a životní prostředí, zatraktivňování veřejného prostoru měst a snižování potřeby parkovacích míst v ulicích, či podporu aktivního způsobu života.“

Jedním z výzkumných témat je i potenciál spolujízdy na pravidelných cestách do práce a zaměstnání. Aktuálně v této souvislosti probíhá sběr dat o dopravním chování mezi zaměstnanci a studenty UJEP, zaměstnanci Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je v takovém rozsahu první v ČR. Hana Brůhová k tomu dodává: „Cílem prováděného výzkumu je mimo jiné zjištění, jakou měrou je o aplikaci, která by zprostředkovávala možnost sdílení automobilové dopravy, zájem.“ Po vyhodnocení získaných dat bude aplikace pro participující organizace spuštěna a její využívání pravidelně měsíčně analyzováno.

Spolujízda, jež je označována také jako car-pooling nebo ride-sharing, představuje ekonomicky zajímavou alternativu dopravy za zaměstnáním či školou, pokud nelze využít alternativní druhy dopravy, jako např. hromadnou dopravu. Zároveň se tím ušetří mnohá parkovací místa ve městech a sníží dopad škodlivých látek na zdraví obyvatel měst. Kladnou stránkou spolujízd je i navázání nových, přátelských vztahů, a to jak na pracovišti, tak ve škole.

Aplikace pro spolujízdu, která bude na uvedených institucích využita, poskytla Nadace Partnerství, se kterou bylo uzavřeno memorandum pro využití aplikace Cesty Městy pro sdílení cest k výzkumným účelům. Univerzita bude nadále pravidelně informovat o výsledcích výzkumu. Jak těch teoretických, tak těch skutečných.

Univerzita, která ve svém kraji představuje významného zaměstnavatele a vzdělávací instituci, pracuje i na dalších projektech, které jsou svou aktivitou uváděnému výzkumu blízké. Probíhá např. projekt Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility. Dalším projektem, vztahujícím se přímo k dopravně ve městech, je i projekt S@mpler na vytvoření elektronických výukových materiálů k problematice udržitelné dopravy, ve kterém je kromě UJEP zapojena také Univerzita v Gdaňsku či Technická univerzita v Drážďanech.