Konference Applied Natural Sciences

Sedmý ročník mezinárodní konference Applied Natural Sciences s podtitulem „Perspectives in V4 countries“ se uskutečnil 25. – 27. září 2019 v Tále na Slovensku. Jedním ze spolupořadatelů akce byla Fakulta životního prostředí UJEP.

Konference Applied Natural Sciences organizovaná Fakultou přírodních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (UCM) je již tradičním setkáním vědců z různých oborů aplikovaných přírodních věd. Vědci představili své příspěvky ve čtyřech tematických okruzích: Chemie a biomedicínská chemie, Biologie a molekulární biologie, Biotechnologie a environmentální technologie a Aplikovaná informatika.

UJEP měl své zástupce ve všech z těchto sympozií s výjimkou Biologie a molekulární biologie (výzva pro příští ročník?). Celkem bylo představeno více než 20 příspěvků odborníky z Fakulty životního prostředí, Přírodovědecké fakulty i Fakulty sociálně ekonomické.

Speciální sekce (Symposium Young Scientists) byla vyčleněna pro mladé vědce do 35 let, kteří měli možnost představit výsledky svého výzkumu buď formou klasické prezentace, nebo e-posteru s krátkým komentářem. Kromě odborných otázek v diskuzi dostali mladí vědci od zkušenějších kolegů i doporučení pro svůj výzkum a prezentaci svých výsledků.

Vedle řady doktorandů a postdoců zde první zkušenosti s veřejným vystoupením v angličtině sbírali i naši studenti magisterského studia z Katedry biologie PřF, kteří představili průběžné výsledky projektu TAČR LIGMIG. V rámci této sekce zároveň proběhla soutěž v kategorii Prezentace a E-poster. Jedna z cen zamířila i na UJEP. V soutěži prezentací, kde byl hodnocen jak obsah přednášky, tak projev prezentujícího, se na 2. místě umístil Ing. Daniel Bůžek, Ph.D. z Fakulty životního prostředí.

Ing. Daniel Bůžek, Ph.D.

Nejen pro mladé vědce byla zajímavá příležitost se ve speciální sekci „Meet the editors“ setkat s editory tří časopisů, ve kterých bude umožněno publikovat kvalitní články související s tématikou konference v rámci speciálního čísla. Vedle představení časopisů International Journal of Environmental Science and Technology (Josef Trögl), Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (Jiří Pospíchal) a Nova Biotechnologica et Chimica (Ildikó Matušíková) si posluchači vyslechli i cenné rady ohledně psaní a odesílání publikací a dozvěděli se více o systému práce editora či o budoucnosti Open access publikování.

Více informací na webu: https://ans2019.ucm.sk/

Budeme se těšit opět za dva roky v Tatrách!

Poznáváme Tatranský národní park na vlastní boty