Projekt komercializace bude chráněn patentem

Nová směs pro brousící kotouče získala patent. Vznikla na FŽP s příspěvkem FSE v rámci dílčího projektu komercializace. Patentovaný produkt přispěje k efektivnějšímu obrábění a zájem o ni projevilo již několik firem.

Snímek globulárního korundu, je jednou složkou směsi (100x zvětšený)

Vědci, podílející se na dílčím projektu komercializace „DPK/2017/12 Recyklovatelný tenkovrstvý kotouč pro broušení povrchů“  na naší univerzitě získali patent. Nová technologie vznikla díky Centru transferu technologií, které je podporováno z projektu COMNID z výzvy GAMA (TAČR).

Úřad průmyslového vlastnictví dokončil úplný průzkum podané přihlášky vynálezu a postoupil přihlášku k udělení patentu v ČR.   Nyní se rozhoduje o ochraně do zahraničí tj. ochrany do zemí, pro které se původci rozhodnou. Jedná se o ochranu „Abrazivní směsi pro brousicí kotouče“, která byla vyvinuta po několikaletém výzkumu a testování v laboratoři Katedry environmentální chemie a technologie Fakulty životního prostředí (FŽP). Původcem vynálezu je prof. František Holešovský, se kterým spolupracoval doktorand Katedry ekonomiky a managementu Fakulty sociálně ekonomické Mgr. Bc. Jan Černý.

Prof. Holešovský při nastavování sušící pece

Podstatou vynálezu je speciální směs pro tenkovrstvé brousící kotouče, jenž lze „vyrobit“ za relativně nízkých teplot a tlaků a přitom má vlastnosti směsí používaných na dokončovací operace při obrábění především kovových součástí. Díky použití tenkovrstvých kotoučů, kde se úzké mezikruží brusné směsi „nalepí“ na nosič, dochází k významné úspoře materiálu a nepřímo tak k úsporám energie. Ještě významnější je kvalita povrchu po obrábění takovou směsí. Teoreticky lze takto vynechat minimálně jednu mezi-operaci při obrábění a tím opět ušetřit čas a energii.

Vzorky kotoučů pro testování

V rámci výzkumu byly vyvinuty také tři prototypy: lisovací přípravek pro výrobu tenké vrstvy, kotouč s keramickou vrstvou a kotouč s pryskyřičnou vrstvou. Na jejich výrobě se podílel Ing. Miroslav Sláma z FŽP. Všechny prototypy jsou zaevidovány v interním systému KNOW-HOW fakulty životního prostředí.

Lisovací přípravek v lisu

Původci se nyní rozhodují pro které země světa je smysluplné vyvinutou směs patentově chránit. Ve hře je logicky Evropa, Rusko, ale také vybrané země Asie. To bude ještě obsahem jednání s potenciálními zájemci o koupi licencí pro výrobu, nebo další výzkum. Chystají se jednání s firmou Tyrolit patřící do koncernu Swarowski, dále Best-Bussines, SAINT-GOBAIN, případně další v tomto segmentu trhu.

Vlastní proces broušení

Komercializaci na UJEP podporuje Centrum transferu technologiíCTT, které bylo zřízeno díky společnému projektu TAČR GAMA COMNID společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR a Všeobecnou fakultní nemocnicí Praha.  Díky zvyšující se důležitosti transferu se UJEP v rámci dalších aktivit snaží o rozvoj tohoto centra a jeho pevné ukotvení do struktur Univerzity.