Konference StudKon

Druhý ročník studentské konference pro studenty přírodovědných a technických doktorských studijních programů UJEP proběhla za hojné účasti nové generace vědců naší univerzity.

Studenti doktorských programů na fakultách FŽP, PŘF a FSI představili výsledky své vědecké práce na druhém ročníku Konference StudKon 2019, která se konala v červnu tohoto roku. Konference proběhla pod záštitou rektora UJEP Martin Baleje a mj. se jí účastnili studenti Environmentální analytická chemie (FŽP) a Aplikované nanotechnologie (PřF), které byly letos v inovované podobě úspěšně reakreditovány na dalších 10 let v rámci projektu STUVIN.

Akce se konala na Dvoře Perlová Voda u Kostelce nad Ohří a zúčastnilo se jí takřka 30 studentů doktorských programů a 20 zkušených vědeckých pracovníků, kteří studentům poskytli své komentáře, hodnocení a diskusi.

Soutěž o Cenu Miroslava Broula

V rámci STUDKON proběhla také soutěž o Cenu Miroslava Broula za nejlepší ústní a posterovou prezentaci. Nejzdařilejší prezentace tak byly oceněny nejen potleskem, ale i finančně.

Oceněné příspěvky:

Ústní prezentace

 1. místo: Mgr. Jiří Smejkal (PřF)
 2. místo: Mgr. Petr Ryšánek (PřF)
  sdílené 3. místo: Mgr. Martin Kozakovič (PřF) a Ing. Dominik Pilnaj (FŽP)

 

Posterová prezentace

 1. místo: Ing. Diana Nebeská (FŽP)
 2. místo: Ing. Jan Dočkal, DiS. (PřF)
 3. místo: Mgr. Jakub Tolasz (FŽP)

Seznam přednášek

 • Eliška Wildová: Accumulation and dynamics of manganese content in plant species of forest ecosystem
 • Michal Hošek: Disconcerting mercury hot spot and the Skalka Dam Reservoir as a mercury trap
 • Jiří Štojdl: 10 tons of mercury in Skalka Dam Reservoir
 • Jitka Tolaszová: Organic pollutants in sediments
 • Lukáš Bystrianský: Comparison of three quantification methods of microbial biofilm on polypropylene fibers
 • Simona Lupínková: Sulphur microparticles grafted on UV-treated PET surface
 • Martin Kozakovič: Granular vertical bladed mixer: flow patterns and homogenization
 • Jiří Smejkal: Powder blasted glass microsystems for immunocapture of CTC
 • Martin Šťastný: Synthesis of blue luminescence metal diboride-based quantum dots by ultrasonication-assisted exfoliation
 • Monika Benkocká: Functional nanostructured surfaces of polymer substrates for bioapplications
 • Petr Ryšánek: Application of polymer nanofibers as antibacterial filtration media
 • Regina Herma: The new types of carbosilane dendrimers as non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery
 • Zuzana Nejedlá: Xenografts in Zebrafish and dendrimers as drug delivery system
 • Dominik Pilnaj: Application of drones for monitoring the troposphere quality
 • Zdeňka Kwoczynski: Bioavailability of elements in lingo-cellulose matrix
 • Hana Burdová: First results of Miscanthus x giganteus root exudates analysis

Seznam posterů

 • Petr Aubrecht: Powderblasting and 3D printing technologies usable in fabrication of microsystems for immuno-capture of CTC
 • Jan Dočkal: A general hydrogen bonding definition based on three-dimensional spatial distribution functions and its extension to quantitative structural analysis of solutions and general intermolecular bonds
 • Jakub Ederer: Selected classical and instrumental analytical methods for the nanomaterials characterization
 • Klára Jirounková: Surface treatment of Al alloy by PTA of HSS30 steel
 • Pavel Kraus: Grooved Shaft Analysis
 • Diana Nebeská: Microbial and plant stress response during growing Miscanthus x giganteus in marginal lands: summary of first experiments
 • Jakub Perner: Plasma modification of poppy seeds in fluidized bed reactor
 • Eliška Rezlerová: Methane and carbon dioxide in dual-porosity organic matters: Adsorption and diffusion as seen from molecular simulations
 • Martin Smaha: Multi-dimensional gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC x GC-MS) for circular economy and environmental applications
 • Jiří Škvára: Molecular dynamics study of racemic mixtures: Temperature dependence of separation of ibuprofen racemic mixture with β-cyclodextrin in methanol solvent
 • Jakub Tolasz: The influence of the preparation method of cerium oxide nanoparticles on its properties
 • Štěpánka Tůmová: Comparison of stream and floodplain sediments for identification of individual sources of pollution in fluvial system (Panenský Creek, Czech Republic)
 • Zuzana Žmudová: 3D Spheroids for personalized approach in cancer therapy

Veškeré informace o konferenci naleznete Na jejím webu.