Smart mobilita v projektu Smart City – Smart Region – Smart Community

Představení aktivit v oblasti Smart mobilita, diskuse možností spolupráce mezi projektovým týmem a krajem, městy a obcemi z Ústeckého kraje a možnosti využití výstupů projektu v praxi.

Seminář projektu Smart City – Smart Region – Smart Community na téma Smart mobility se uskuteční 11. prosince 2018 v době 9:30 – 13:00 hodin.

Proběhne na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, v budově České mládeže 8, místnost CS-502.

Program

9.00 – 9.30
Registrace účastníků a káva

9.30 – 9.45
Úvodní blok

Jiřina Jílková (UJEP): Přivítaní a představení projektu Smart City – Smart Region – Smart Community

9.45 – 11.10
SMART Mobility – poptávka po dopravě a příležitosti Smart opatření

  • Ondřej Přibyl (ČVUT Praha): Modelování dopravní poptávky a potenciál změny ve prospěch udržitelných druhů dopravy
  • Tomáš Horák, Michaela Zachová (ČVUT Praha): Analýza potenciálu nástrojů Smart v oblasti dopravy
  • Eliška Vejchodská (UJEP): Případová studie: Praktické využití a možnosti aplikace na carpooling
  • Jan Husák (Oddělení koncepcí, Odbor strategického rozvoje MmÚL): Strategické dopravní dokumenty (SUMP a SUMPF) v Ústí nad Labem

Diskuze: možnosti spolupráce a aplikace výzkumných aktivit

11.10 – 11.30
Přestávka na kávu

11.30 – 12.30
Data v dopravě a možnosti Smart

  • Martin Dlouhý (Odbor strategického rozvoje MmÚL): Projekt autonomních vozidel SMART ZONE
  • Ondřej Smíšek (ČVUT Děčín): Dash Board – Smart řešení v oblasti dopravy

Diskuse, ukončení semináře, závěry

12.30 – 13.00
Společný oběd

Akci moderuje: Hana Brůhová Foltýnová (UJEP)

Těšíme se na setkání s Vámi! Organizátoři

Na akci se podílí:

Akce probíhá v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community.