Nanomateriály na UJEP

Co všechno znamená NANO na UJEP? Ucelený přehled témat výzkumu, laboratoří, jednotlivých projektů na jednom místě přímo v tomto příspěvku.

Výzkumu v oblasti nanočástit se věnují kolegové na Přírodovědecké fakultě a na Fakultě životního prostředí. UJEP je součástí NanoEnviCZ, výzkumné infrastruktury, která propojuje kapacity několika vědeckých organizací v ČR.

Nejdůležitější oblasti výzkumných služeb NanoEnviCZ, které jsou realizovány na UJEP:

WP3 SYNTHESIS AND DESIGN OF NEW MULTIFUNCTIONAL NANOMATERIALS FOR ENVIRONMENT PROTECTION

  • Nanofibers 
  • Metal and metal oxide NPs
  • Nanomaterials for biomedical applications 
  • Computer aided nanomaterials design 

WP7 NANOTECHNOLOGY FOR TRAPPING AND CHEMICAL DEGRADATION OF POLLUTANTS

  • Reactive sorbents for degradation of pesticides and highly toxic agents 
  • Degradation of chemical warfare agents 
  • Analysis of filtering capabilities of nanomaterials 
  • Modified nanofiber filters; Advanced antimicrobial filters/membranes 

WP8 SENSORS AND BIOSENSORS

  • Biosensing by new devices 

Více o laboratořích, výzkumných projektech a hlavních výstupech z nich obsahuje prezentace níže.

Nano na UJEP