Studentská konference doktorandů oboru Environmentální analytická chemie

Doktorandi třech fakult UJEP se sešli na prezentaci výsledků svých výzkumů, které spadají do oblastí výzkumného zaměření MATEQ. Akce se konala 4. června 2018 na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem.

Na konferenci studenti doktorských oborů Fakulty životního prostředí, Přírodovědecké fakulty a Fakulty strojního inženýrství přednesli přednášky a prezentovali postery za účasti členů oborové rady, školitelů, vyučujících a dalších odborníků.

Jako nejlepší byly vyhodnoceny a odměněny prezentace:

Jakub Tolasz – FŽP – UACH
Eliška Wildová – FŽP
Diana Nebeská – FŽP

Jako nejlepší byly vyhodnoceny a odměněny postery:

Martin Šťastný – FŽP – UACH
Petr Ryšánek – PřF
Klára Jirounková – FSI

Seznam přednášek

 • Diana Nebeská: Monitoring of phytoremediation with biomass production
 • Jiří Štojdl: Maping of contaminants in sediments of rivers
 • Michal Hošek: Distribuce polutantů v říčních nivách
 • Eliška Wildová: Accumulation and dynamics of manganese content in plant species of forest ecosystem
 • Štěpánka Tůmová: Historical development of the Ploučnice River pollution
 • Jakub Tolasz: Influence of the preparation of nCeO2 on its properties
 • Věra Pilařová: Magneticky se separovatelné sorbenty
 • Michela Š. Slušná: Hf doped TiO2 materials for photocatalytic and stoichiometric degradation of pollutants

Seznam posterů

 • Hana Burdová: Validace metody stanovení sumy PLFA v zeminách pomocí GC-MS
 • Mária Králiková: Electrochemical oxidation of organic pollutants
 • Zdeňka Kwoczynski: Bioavailability of elements in ligno-cellulose matrix
 • Čestmír Berčík: Gamaspektrometrie v environmentálních analýzách
 • Jan Matkovič: Neutronová aktivační analýza
 • Jitka Fikarová: Organic pollutants in floodplain sediments
 • Slavomír Adamec: Photodegradation of methyl-parathion by a carbon-doped zinc oxide
 • Marek Došek: Electrochemical properties of selected organophosphate pesticides
 • Jakub Ederer: Graphene oxide – Characterization of surface functional groups
 • Daniel Bůžek: Zirconium metal-organic framework UiO-66: stability in aqueous environment and its relevance for organophosphate degradations
 • Martin Šťastný: Novel recyclable reactive sorbents based on Ti/Mg composites for the stoichiometric degradation of chemical warfare agent (CWA) simulants
 • Petr Ryšánek: Antibacterial electrospun nanofiber membranes: fabrication, structure, antibacterial activity
 • Monika Benkocká : Nanostructured surfaces of polymers for bioapplications
 • Regina Herma: Phosphonium carbosilane dendrimers are efficient non-viral vectors for siRNA cell delivery on model cell lines in vitro
 • Jiří Škvára: Separation of racemic mixtures: Molecular dynamic study
 • Simona Lupínková: Changes in surface properties by chemical modification of polymer surface
 • Jaromír Cais: Výzkum povlaků na FSI
 • Klára Jirounková: Vliv modifikátorů na mikrostrukturu slitiny AlSi7Mg 0,3
 • Pavel Kraus: The effect of the heat treatment on microstructure and hardness of AlSi7CrMnCu5 alloy

MATEQ
VĚDECKÉ TÝMY MATEQ