On-line webinář projektu LAND4FLOOD (COST)

Shlédněte webinář k projektu LAND4FLOOD, který proběhl na začátku léta. Projekt je zaměřený na problematiku ochrany před povodněmi, financování protipovodňové ochrany a popovodňové obnovy, a vztahy veřejné správy s vlastníky pozemků, které jsou potřeba k realizaci rozlivových opatření.

Webinář proběhl v rámci mezinárodní konference COST projektu LAND4FLOOD, který řídí a koordinuje FSE UJEP. Do projektu je zapojeno kolem 100 vědců ze 30 zemí.

Odkaz na on-line webinář: https://www.iwra.org/land4floodwebinar/

Na webináři vystoupili:

  • Thomas Hartmann (Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands)
  • Jochen Schanze (TU Dresden & Leibniz Institute of Ecological Urban & Regional Development, Germany) 
  • Simon McCarthy (Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, UK) 
  • Lukas Löschner (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)
  • Lenka Slavíková (Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, Czech Republic)
  • Webinářem prováděl Scott McKenzie (PhD Candidate, University of British Columbia)
© Nauris Brunins

Projekt LAND4FLOOD je zaměřený na „půdu“ a „povodně“ – konkrétně jak získat (často soukromou) půdu k povodňovým rozlivům, které přichází jen jednou za čas, a jak propojit ochranu před povodněmi s územním plánováním. V rámci projektu se např. diskutují různé kompenzační platby pro zemědělce, rozsah a vhodnost dotací poskytovaných na obnovu po povodních, schémata komunikace s aktéry v konkrétním území. Velký důraz je kladen na opatření pro zadržení vody v krajině, která obvykle nemají podobu betonových hrází.

Cílem projektu není konkrétní výzkum, ale propojení pohledů a již existujících aktivit napříč celou Evropou.

FSE UJEP je třetí institucí na území České republiky (po VUT Brno a Akademii věd ČR) v novodobé historii COST, která řídí takový projekt.

© Nauris Brunins

IWRA je nezisková nevládní vzdělávací organizace, založená v roce 1971 se sídlem ve Francii. Propojuje profesionály, studenty, společnosti a instituce, jež se zabývají udržitelným využívání světových vodních zdrojů. Více informací o International Water Resources Association.

SMART
SMART PROJEKTY