Inovační centrum Ústeckého kraje a UJEP

Centrum nevynechává vědecké pracovníky UJEP, v současnosti rozvíjí informační strukturu pro propojení vědeckých a výzkumných kapacit s firemní sférou. ICUK vznikl roku 2015 a na jeho založení a existenci se podílí Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a významně přispívá k proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti.

ICUK se zakousl do podpory spolupráce vědců naší univerzity a firem. Činí se jak na poli osvěty (prezentace úspěšných patentů realizovaných pracovníky UJEP společně s firmami, workshop Akademici-podnikatelé: jak proměnit znalosti na business), tak na poli přímého propojování vědeckých pracovníků, ale také aktivních studentů v rámci konkrétní spolupráce s firmami, nebo v rámci projektu Inovační infrastruktura, dále připravuje realizaci Marketingové strategie výzkumu, vývoje a inovací Ústeckého kraje, pracuje na vizualizaci možností výzkumných kapacit na UJEP a podílí se na transferu výsledků výzkumu do praxe (jakmile bude možné zveřejnit konkrétní výsledky, podělíme se o ně).

Aktivity ICUKu jsou podnikatelský inkubátor, zajišťování programu Inovační vouchery Ústeckého kraje, poskytování coworkingových prostor, poradenství a konzultace a organizace rozmanitých akcí s cílem vzdělávat, inspirovat a zajistit setkání potenciálních partnerů.

Centrum realizuje několik významných projektů:

  • Inovační infrastruktura: centrum provozuje databázi institucí a firem s inovačním potenciálem s cílem rozvíjet hospodářskou příhraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 
  • Smart Akcelerátor: Jeho cílem je rozvinout a posílit inovační prostředí kraje a vybudovat stabilní zázemí pro začínající podnikatele, včetně sdílených pracovních prostor, odborných seminářů a podnikatelského inkubátoru StartUp Go. 
  • Valeo: Centrum pro firmu Valeo zprostředkovává brigádníky z řad studentů pro vývoj auta bez řidiče.
  • Výzkumný atlas Ústeckého kraje: publikace, která informuje o výzkumně vývojových a inovačních aktivitách kraje. Atlas je veřejně dostupný na stránkách ICUKu ICUKu nebo Ústeckého kraje.
  • Projekt Stages: unikátní vzdělávací metoda, úzká spolupráce s izraelským odborníkem na kreativitu, podnikání a inovace Opherem Brayerem realizovaná se základními školami v Ústeckém kraji.

ICUK je členem např.: Czech Smart City Cluster, NCP 4.0, mezinárodní inovační sítě EBN, DigiKoalice