Workshop THE WORLD WE WANT TO LIVE IN

Prověřit sílu vizuální komunikace má mezifakultní wokrshop, který bude probíhat na FUD UJEP. Spojit síly by měli studenti FŽP a FSE, kteří budou generovat OBSAH komunikace a studenti FUD, kteří by měli sdělení dodat patřičnou FORMU. Workshop je součástí aktivit SMART.

Termín a místo konání
16. – 20. dubna FUD UJEP Ústí nad Labem, ateliér Grafický design 1 (318)

Lektoři
Yossi Lemel (Holon Institute of Technology, Izrael)
Eduardo Barrera (Mexiko)
Karel Míšek (FUD UJEP, Česká republika)

Téma
Téma Svět, ve kterém chceme žít, vybízí k analytickému pohledu na současný stav společnosti a životního prostředí člověka ve smyslu sociálním, ekonomickém, kulturním a samozřejmě i ekologickém.

Smyslem je informovat o aktuálních problémech, výzvách a příležitostech a o možných perspektivách dalšího vývoje nejen v globálním měřítku, ale také s důrazem na Ústecký region.

Cíl workshopu
Propojit výzkumníky a designéry tak, aby společně vytvořili plakát, který bude prezentovat informačně hodnotný obsah formou se širokým komunikačním potenciálem. Tyto plakáty budou jedním z prostředků sloužících k ověření možných intervencí do veřejného prostoru.

Průběh workshopu

  • Pondělí 16. 4. od 12:30 kolokvium, tvorba obsahu, sdílení myšlenek a představ
  • Další dny: rozvoj vlastních témata v týmech podle vlastního uvážení
  • Čtvrtek 19. 4.: finalizace výtvarného zpracování
  • Mezi tím: přednášky odborníků

V první den workshopu proběhne kolokvium, během něhož studenti představí pole, v němž nabývají odbornosti. Bude se jednat o vzájemnou prezentaci náplně studia a vlastní činnosti, která nastíní rozsah témat, kterými bude možné se dále zabývat, na jedné straně a paletu způsobů zpracování na straně druhé. Úvodní prezentace budou s ohledem na přítomnost mezinárodních lektorů probíhat v anglickém jazyce (nicméně je možné např. utvořit dvojice prezentujících, kdy jeden bude přednášet česky a druhý bude průběžně překládat do angličtiny).

Na základě tohoto seznámení studenti sami utvoří týmy, ve kterých budou dále rozvíjet vlastní zvolená témata a převádět je do podoby plakátů vizuálně i jazykově srozumitelných pro veřejnost.

Každý plakát bude mít českou i anglickou jazykovou mutaci.

Na závěr workshopu budou účastníci prezentovat vytištěné náhledy plakátů.

Předběžně předpokládáme, že všichni účastníci workshopu se sejdou na první dva dny a poslední den na prezentaci. Třetí a čtvrtý den workshopu, kdy budou informační podklady plakátů zformulovány, a bude se finalizovat výtvarné zpracování, se budou týmy scházet dle vlastní domluvy na společné konzultace postupu práce a neustálá přítomnost bude tedy vyžadována jen od studentů FUD.

Charakter výstupu
Výstupem workshopu budou plakátové diptychy. Rozdělení do dvou kusů, či případně na rub a líc jednoho archu, koresponduje se dvěma komunikačními rovinami — první volnější, vyjadřující se obecnějším jazykem vizuální komunikace, a druhá popisnější, která s daným tématem seznámí pod­robněji za použití infografiky a textu.

Zpracované projekty by měly mít takový charakter, aby bylo možné je po úpravě šířit i elektronicky a případně je rozvinout do podoby interaktivní či audiovizuální.

Kontakt a přihlašování
Karel Míšek, Czech Republic, misek@volny.cz, +420 603 426 842
Jakub Konupka, Czech Republic, konupka@me.com, +420 602 472 387
Jiří Toman, Czech Republic, toman@ujep.cz, +420 775 314 420