Vědecká konference SEDER na UJEP

Přijměte pozvání na již 18. ročník mezinárodní konference o ekonomickém a společenském rozvoji regionů a adaptaci postindustriální společnosti na globální změny.

Konference s názvem Social and Economic Development & Regional Policy – Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes se bude konat 27. a 28. června 2018 v prostorách naší univerzity.

Na organizaci se podílí Fakulta sociálně ekonomická a Katedra geografie Přírodovědecké fakulty spolu s IEEP (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku – http://www.ieep.cz/en/o-institutu/) a RSA (Regional Studies Association – http://www.regionalstudies.org/).

Další informace o konferenci se dozvíte buď na webu: https://seder.ujep.cz/ nebo na emailové adrese seder@ujep.cz.

ABSTRAKTY PŘIJÍMÁME DO 20. DUBNA 2018.

Semináře při konferenci:

 • Academic writing (lead by the editor-in-chief of scientific journal)
 • Working on European scientific projects

Naše témata:

 • Regional Development and Finance (incl. Financial Analysis, Fundraising)
 • Quantitative Methods in Regional Economy (incl. Regional Based Case Studies)
 • Regional Policy and its Effectiveness (incl. Restructuring of Regions, Innovations in Regions)
 • Local Economy and Regional Competitiveness (incl. Markets for Local Products)
 • Management and ICT (incl. Knowledge Management, Innovation Management, Governance)
 • Environment and Regional Development (incl. Revitalization after Coal Mining, revitalization of Brownfields)
 • Marketing and Regions (incl. Social Marketing, Marketing of Municipalities, Cities and Regions)
 • Social Opportunities and Risks in the Post-industrial Region (incl. Social Exclusion, Poverty, Migration, Data Sources)
 • Quality of Life (Regional Determinants, Health, Addictions)
 • Section for Young Researchers (under 26 years old)