Ústecký kraj podpořil UJEP

Významné finanční podpoře se opět dostalo univerzitě od Ústeckého kraje i letos. Mezi podpořenými aktivitami jsou i aktivity týmů SMART a MATEQ.

Jedná se o dvě samostatné aktivity s podobným cílem a tím je rozvoj výzkumných týmů. Jejich realizace bude probíhat během roku 2018.

Ústecký region se potýká s odlivem mozků a ten je citelný také ve výzkumném prostředí. Oba projekty jsou reakcí na tuto nepříznivou situaci s cílem udržet kvalifikované mladé lidi v regionu. Grant rozšíří možnosti univerzity k motivování studentů, doktorandů a postdoktorandů, aby se mohli zapojit do našich výzkumných týmů.

MATEQ 2018 – Rozvoj excelentního výzkumného týmu

Zodpovědným řešitelem je prof. Pavla Čapková z Přírodovědecké fakulty. Cílem projektu je posílení lidských zdrojů pro excelentní výzkumný tým MATEQ, který je součástí velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Důraz je kladen i na aplikační potenciál výzkumu, zejména v návaznosti na Ústecký region a průmyslové partnery v  regionu. Finanční prostředky poplynou do následujících oblastí:

  1. udržení mladých výzkumníků v týmu MATEQ
  2. podpora výzkumníků spolupracujících s průmyslem v regionu v aplikovaném výzkumu
  3. PR aktivity

Projektový tým zahrnuje pracovníky dvou fakult UJEP: Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí. Obě fakulty ve výzkumných projektech dlouhodobě úzce spolupracují.

SMART UK 2018 – Rozvoj výzkumného týmu UJEP

Zodpovědným řešitelem je prof. Jiřina Jílková z Fakulty sociálně ekonomické. Cílem projektu je posílení lidských zdrojů v rámci výzkumného týmu UJEP – SMART.

Finanční podpora bude směřována do následujících hlavních oblastí:

  1. podpora mladých vědeckých pracovníků (noví docenti, doktorandi, mladí výzkumní pracovníci)
  2. rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky
  3. rozvoj spolupráce s ÚK v oblasti témat Smart City – Smart Region

Tým se skládá z pracovníků několika fakult univerzity a odborníků z významných českých vysokých škol.

Díky projektům se bude realizovat několik konferencí a workshopů, bude vydána monografie. O všem budeme včas informovat.

O současné podpoře Ústeckého kraje dalších aktivit na naší univerzitě se můžete dočíst ZDE.

Projekty SMART
Projekty MATEQ
Ústecký kraj