Další patent na UJEP v roce 2017

Patent popisující nový způsob přípravy nanovlákenného krytu ran je v loňském roce již druhým velkým úspěchem vědců UJEP. Jedná se o originální přístup krytí ran, který se vyznačuje jednoduchostí, finanční nenáročností a svou otevřeností velkovýrobě.

V prosinci 2017 byl Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci se společností Nano Medical s.r.o. udělen český patent na nový způsob přípravy nanovlákenného textilního kompozitu, využitelného pro výrobu krytu drobných ran a poranění.

Podstatou nové technologie je originální přístup ve stabilizaci nanovláken vyrobených z přírodního biopolymeru chitosanu, využívající metodu fotozesítění. Tato stabilizace je důležitá pro zachování nanovlákenné struktury a její funkčnosti ve vlhkém prostředí. Přínosem patentované technologie je zejména jednoduchost provedení, finanční nenáročnost a kompatibilita postupů s případnou velkoobjemovou produkcí.

 

Výrobní proces, popsaný do detailu v patentovém spisu, se skládá z několika fází – modifikace přírodního chitosanu fotoaktivními skupinami, zvláknění chitosanu s přídavkem dalších podpůrných látek technikou elektrospiningu a následné stabilizaci nanovláken navozené ultrafialovým zářením. Nanovlákenná vrstva se v konečné fázi výroby přichytí na textilní nosič laminační technikou. Chitosan a další použité látky jsou biodegradabilní, to znamená, že se při kontaktu s biologickým materiálem, v tomto případě kůží, během několika dní částečně rozloží. Nanovlákenná vrstva se dá rovněž naplnit léky proti bolesti, antimikrobiálními látkami, antibiotiky, enzymy a dalšími podpůrnými látkami, které tak budou působit přímo v místě poranění.

 

Patent je licencován firmou Nano Medical s.r.o. a v současné době je rovněž zažádáno o mezinárodní patentovou ochranu.

Patent je k nalezení v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 307059.