Úspěch SMART CITY – KRITICKÁ REFLEXE

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci! Proběhlo zásadní diskusní fórum mezi zástupci UJEP, ČVUT, představiteli Ústeckého kraje, Czech Smart City Clusteru a dalšími odborníky.  Koncept SMART CITY na Ústecku ožívá.

Fórum SMART CITY – kritická reflexe, které proběhlo 6. prosince na půdě univerzity, lze považovat za významný milník v diskuzi tématu SMART v Ústí nad Labem. Fóra se účastnili odborníci z ústecké univerzity, Ústeckého kraje, ale také kolegové z dalších vysokých škol a institucí z Prahy, Děčína, Českých Budějovic a dalších míst České republiky.

V úvodním bloku byly představeny výzkumné týmy UJEP ve výzkumných oblastech SMART a MATEQ. Jiřina Jílková (FSE) představila tým a záměry skupiny, jež se věnuje problematice SMART. Pavla Čapková (PŘF) představila vývoj oblasti MATEQ (Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života) a seznámila plénum s technologiemi a nanomateriály, kterými se týmy vědců napříč fakultami UJEP zabývají. Upozornila také na jedinečnost řešení, jež jsou v Ústí nad Labem vyvíjena. Pavel Janoš (FŽP) navázal prezentací projektu COMNID, jež podporuje přenos výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb, respektive jejich komercionalizaci.

Vystoupili také Petr Kalaš, odborník v oblasti životního prostředí, mj. bývalý ministr životního prostředí ČR a dnes poradce ministra životního prostředí a Jozef Regec, výkonný ředitel Czech Smart City Cluster, kteří vyjádřili podporu současným aktivitám Ústeckého kraje a Univerzity J. E. Purkyně.

Ve druhém bloku zaznělo kritické hodnocení konceptu Smart City. Jeden z referátů se zabýval (ne)úspěšnými pokusy o e-government v České republice (Aleš Rod) či možnostmi „levného“ využití elektronických karet (Pavel Juřík). Odpolední blok se zabýval především zaváděním inteligentních řešení v integrované dopravě v Ústeckém kraji (Jindřich Franěk, Ústecký kraj), současným dopravním řešením v Děčíně (Ondřej Smíšek, ČVUT), ale také v jiných místech České republiky i v zahraničí.

Fórum SMART CITY – kritická reflexe bylo významnou událostí ve spolupráci institucí našeho kraje, která má za cíl zvyšovat kvalitu života a odstraňovat překážky, které brání v zavádění chytrých řešení. Svedlo dohromady výzkumné týmy UJEP, zástupce Ústeckého kraje, představitele soukromého sektoru a další odborníky. Fórum se stalo příslibem spolupráce, která navazuje na více než roční úsilí ve společném projektu Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji mezi UJEP a Ústeckým krajem, jež projekt finančně podpořil.