SMART na UJEP v roce 2017

SMART na UJEP letos odstartoval hned tři projekty. První byl financován Ústeckým krajem s trváním jeden rok, druhé dva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s trváním do roku 2022.

SMART na UJEP letos odstartoval hned tři projekty. První byl financován Ústeckým krajem s trváním jeden rok, druhé dva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s trváním do roku 2022. Projekty mají za úkol podpořit rozvoj SMART témat v Ústeckém kraji, podpořit spolupráci mezi UJEP, institucemi a firmami a budovat slibnou výzkumnou infrastrukturu.

První úspěchem byla podpora ze strany Ústeckého kraje. Projekt s názvem Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji probíhal po celý rok 2017 a jeho cílem bylo posílení lidských zdrojů ve výzkumném záměru SMART na UJEP a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji. Jednalo se především o podporu mladých vědeckých pracovníků (doktorandů a mladých výzkumných pracovníků), rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky, rozvoj spolupráce s Ústeckým krajem v oblasti témat Smart Region.

V červnu následoval start projektu Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia. Poskytovatelem dotace je MŠMT (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a spolupracují na něm lidé z Fakulty sociálně ekonomické, Fakulty životního prostředí a z Přírodovědecké fakulty pod vedením profesorky Jiřiny Jílkové. Projekt má za cíl zkvalitnění podmínek pro výzkumné vzdělávání UJEP vytvořením nového doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“ a modernizaci doktorských programů „Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání“ a „Aplikovaná ekonomie a veřejná správa“.

Třetím úspěchem je Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP, financovaný také z MŠMT (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), s obdobnou účastí fakult, opět vedený paní profesorkou Jiřinou Jílkovou. Cílem realizace projektu je vybudovat vědecko-výzkumnou infrastrukturu pro tvorbu a rozvoj doktorských programů „Školy doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia“. Projekt má smělé plány na vytvoření komplexního systému behaviorálních laboratoří pro společensko-vědní výzkum na UJEP, jejichž charakter a zaměření bude v kontextu vědy a výzkumu v ČR zcela jedinečný.