SMART CITY kritická reflexe – Diskusní fórum

Termín: 6. 12. 2017, 9:00 – 16:00 hodin, místo: UJEP. Co znamená koncept Smart City? Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem?

Co znamená koncept Smart City? Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem? Jaké aktivity se pod tímto konceptem aktuálně rozvíjí?

O těchto tématech bude řeč na diskusním fóru „Smart City – kritická reflexe“, na němž se nejen akademičtí zástupci UJEP a ČVUT, ale také představitelé soukromého sektoru a veřejné správy budou zabývat využitím konceptu Smart pro zvyšování kvality života v regionu.

V rámci příspěvků budou představeny vědeckovýzkumné aktivity UJEP a Ústeckého kraje v oblasti Smart City. Stranou nezůstanou dobré a špatné příklady praxe z České republiky a zahraničí a diskuze kritických a alternativních přístupů.

„Fórum bude rozděleno do tří bloků. V prvním se představí profilové týmy UJEP ve výzkumných tématech SMART a MATEQ, ve druhém proběhne diskuse samotného konceptu Smart City a třetí blok se zaměří na Smart řešení v dopravě,“ uvádí za organizátory fóra prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Diskuzní fórum nebude sloužit jen jako platforma pro představení různých názorových pohledů na koncept Smart City, ale také bude prostorem pro networking mezi zástupci univerzit, veřejné sféry a soukromého sektoru.

Vítáni jsou pracovníci veřejné správy, akademici, ale také pracovníci konzultačních firem, IT firem.

Program: Program (PDF)

Termín: 6. 12. 2017, 9:00 – 16:00 hodin

Místo konání: místnost MF 1.14, budova rektorátu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail jitka.jezkova@ujep.cz.