Patent pro tým MATEQ a NANOVIA s.r.o.

V létě 2017 získali vědci týmu MATEQ patent v oblasti nanovlákenných vrstev, jež jsou využívány pro filtraci vzduchu.

V létě 2017 získali vědci týmu MATEQ patent v oblasti nanovlákenných vrstev, jež jsou využívány pro filtraci vzduchu. Výzkum byl financován z Operačního programu Podnikání Inovace Konkurenceschopnost, trval tři roky a byl realizován na popud firmy Nanovia s.r.o., Rakovník.

Firma NANOVIA s.r.o. vyvíjí produkty s vysokou přidanou hodnotou a neustále inovuje své technologie. NANOVIA vyrábí inovativní textilie zabraňující průniku prachových roztočů, obličejové masky proti mikroorganismům a prachovým částicím a filtrační média pro filtraci vzduchu. Prvotní impuls pro vývoj vzešel právě od firmy NANOVIA a vznikl tak tým desítky vědců, který usilovně pracoval na nové filtrační nanotextilii s antimikrobiálními účinky.

Nový nanomateriál umožní, aby přes filtry prošel pouze čistý vzduch. Škodlivé mikroorganismy zachytí a usmrtí je, aby tak nedocházelo k jejich množení na povrchu filtru. Tak se filtr stává bezpečnější pro lidi a disponuje delší životností. Nanovlákenné vrstvy s antimikrobiálními látkami mohou být využity v mnoha průmyslových odvětvích – vzduchotechnika v budovách, v kabinových filtrech dopravních prostředků, v lékařství v ochranných oděvech.

Tento úspěch je zadostiučiněním pro tým paní profesorky Pavly Čapkové, členů ze třech fakult UJEP a příslib budoucí spolupráce na vývoji dalších nanomateriálů pro filtrování vzduchu.

Zdroj obrázku: Patent 306831 je k nalezení v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 306831.