SMART

Vedoucí týmu: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Smart veřejná správa

Vedoucí týmu: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Ing. Aleš Rod, Ph.D.

Smart veřejné služby a infrastruktura

Vedoucí týmu: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Energetika: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Voda: doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Odpady: Ing. Jan Slavík, Ph.D., Mgr. Kristýna Rybová
Doprava: Ing. Hana Brůhová, Ph.D., prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

Kvalita života a životního prostředí

Vedoucí týmu: Ing. Jan Macháč
doc. Pavel Raška, Ph.D.
doc. Lenka Slavíková, Ph.D.

Smart People

Vedoucí týmu: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. Pavel Raška, Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Šimonová, PhD.
doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

 

Projekty SMART